MAN България

MAN СИСТЕМА ЗА АСИСТЕНЦИЯ ПРИ АВАРИЙНО СПИРАНЕ (EBA)

Система за асистенция при аварийно спиране

Накратко

  • Намалява риска от злополуки
    Предупреждава водача за предстоящ сблъсък и инициира аварийно спиране в случай на опасност.
  • Предупреждава трафика отзад
    При аварийно спиране се задействат аварийните светлини, като по този начин предупреждава движещите се автомобили за настъпилото събитие.

Системата следи движението около превозното средство и се намесва при опасни ситуации

MAN системата за асистенция при аварийно спиране (EBA) значително намалява риска от инциденти на пътя. Системата разпознава ситуации за аварийно спиране и предупреждава водача. Ако водачът не реагира, в случай на опасност се задейства аварийно спиране.

1
Две сензорни системи: Радарен сензор и камера

Системата за асистенция при аварийно спиране MAN комбинира данните от радарния сензор в предната част на превозното средство и на камерата в предното стъкло. Чрез тази сензорна комбинация системата може да разпознае още по-бързо и с голяма сигурност опасните ситуации, и в случай на проблем да задейства своевременно аварийното спиране. Камерата и радарният сензор постоянно контролират зоната на движение пред автомобила: Записват се разстояния, позиции и скорости на превозните средства движещи се отпред.

2
Оптично и звуково предупреждение

Ако съществува риск от сблъсък, водачът първоначално бива предупреден от визуален и звуков сигнал.

3
Задействане на аварийното спиране

Ако няма реакция, MAN система за асистенция при аварийно спиране автоматично задейства аварийно спиране. По този начин могат да се избегнат катастрофи и сблъсъци. По време на аварийното спиране в допълнение към спирачните светлини се включва и аварийното мигане (ESS). Така аварийни светлини сигнализира на околните превозни средства за настъпилото аварийно събитие и по този начин намаляват риска от сблъсък отзад.

MAN система за асистенция при аварийно спиране е част от стандартното оборудване на всички превозни средства на MAN и отговаря на законовите изисквания. MAN системата за асистенция при аварийно спиране не може да бъде изключен.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: