MAN България

Асистент за избягване на сблъсък при смяна на лентата на MAN

Асистент за избягване на сблъсък при смяна на лентата на MAN

Безпроблемно пристигане за всички

Престрояване в лентата за завиване, изпреварване или избягване на препятствие: Предизвикателство за водачите на товарни превозни средства при натоварен трафик. Благодарение на асистента за избягване на сблъсък при смяна на лентата на MAN тези маневри могат да се извършват по-безопасно. Тъй като водачът се предупреждава навреме, ако в странична зона на превозното средство, наблюдавана от радарните сензори се намира участник в движението. Ако въпреки предупреждението съществува риск от сблъсък с други участници в движението, той осигурява коригиращо активно завъртане на кормилното управление осигурява подкрепа и помага на водачът да се избегнат сериозни инциденти.

Добре е да се знае: Размерът на зоната за предупреждение варира от 0 m до 8 m пред и до 80 m зад превозното средство (от предната част на превозното средство). Зоната на предупреждение зависи по-специално от дължината на превозното средство и относителната скорост между собственото превозно средство и другото и превозното средство в съседната лента.

Накратко

  • Наблюдение на страничните зони
    Радарните сензори наблюдават страничните зони вдясно и вляво от лентата на превозното средство.
  • Тристепенна система за предупреждение
    Системата за асистенция предупреждава водача визуално и акустично в три етапа за потенциално опасни ситуации.
  • Активно избягване на сблъсъци
    Ако сблъсъкът е неизбежен, коригиращо завъртане на кормилното управление осигурява подкрепа и помага да се избегнат сериозни инциденти.

3 СТЕПЕНИ НА БЕЗОПАСНОСТ

1
Степен 1 – Обект в зоната за предупреждение от страната на пътника

Ако има движещ се обект в зоната за предупреждение от страната на пътника, се активират предупредителните ъгли (при MAN OptiView ) или единична светодиодна предупредителна светлина, активирана в А-колоната.

2
Степен 2 – предстоящ сблъсък

Ако въпреки неизбежен сблъсък от страната на водача или пътника, смяната на лентата се започне чрез задействане на мигача или движение на волана, светва непрекъсната предупредителна рамка (при MAN OptiView ) или три LED предупредителни светлини в А-колоната.

3
Ниво 3 - активно управление обратно към лентата

Ако движението на кормилното управление продължи въпреки предупреждението за предстоящ сблъсък, така че превозното средство напусне лентата си, асистентът насочва превозното средство активно обратно в неговата лента. В същото време предупредителната рамка мига (при MAN OptiView ) или трите светодиодни предупредителни светлини в А-колоната светват, подкрепени допълнително от акустичен сигнал.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: