MAN Polska

Ostrzeżenie przed kolizją podczas skręcania MAN

Funkcja ostrzeżenia przed kolizją podczas skręcania MAN pomaga kierowcy w wykrywaniu rowerzystów

W skrócie

  • Bezpieczeństwo strony pasażera
    Czujniki radarowe monitorują martwe punkty i obszary trudno widoczne.
  • Trzystopniowa kaskada ostrzegania
    Sygnały wizualne ostrzegają w zależności od tego, jak pilna jest ingerencja kierowcy.
  • Zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom
    Kierowca może szybko reagować na grożące niebezpieczeństwo kolizji – na przykład z pieszymi i rowerzystami.

Widzi znacznie więcej niż dwoje oczu

Mimo dużej uwagi, samo dwoje oczu czasami nie wystarczy, aby zachować pełny przegląd w gęstym ruchu miejskim – zwłaszcza w najtrudniejszych sytuacjach, takich jak skręcanie. W takich sytuacjach funkcja ostrzeżenia przed kolizją podczas skręcania MAN zapewnia kierowcy aktywną pomoc w wykrywaniu słabszych uczestników ruchu drogowego, takich jak piesi lub rowerzyści. Czujniki radarowe wbudowane w prawą ściankę boczną dokładnie wykrywają obiekty w promieniu prawie 180° po słabo widocznej stronie pasażera. Jeśli istnieje ryzyko kolizji, system niezawodnie ostrzega kierowcę w trzystopniowej kaskadzie, gdy tylko prędkość spadnie poniżej 30 km/h.

1
Stopień 1

Jeżeli w obszarze ostrzegana znajduje się poruszający się obiekt, świecący moduł LED na słupku A ostrzega kierowcę o zaistniałej sytuacji, np. gdy słabsi uczestnicy ruchu zbliżają się do martwego pola.

2
Stopień 2

Jeśli przewidywany przebieg ruchu wskazuje na możliwą kolizję, w zależności od pilności aktywowane są kolejne stopnie ostrzegania na słupku A. Stopień 2: Świecą się wszystkie trzy moduły LED.

3
Stopień 3

Gdy niezbędna jest natychmiastowa ingerencja kierowcy, aby zapobiec kolizji, miga stopień 3: Wszystkie trzy lampki LED migają i towarzyszy im sygnał akustyczny.