MAN Slovenija

Sistem zaznave mrtvega kota MAN

Sistem zaznave mrtvega kota MAN vozniku pomaga pri prepoznavanju kolesarjev

Vse na enem mestu

  • Zavarovanje sovoznikove strani
    Radarski senzorji nadzorujejo mrtvi kot in težko vidna območja.
  • Tristopenjska opozorilna kaskada
    Vizualni signali opozarjajo glede na to, kako nujno je voznikovo posredovanje.
  • Preprečevanje nevarnih situacij
    Voznik se lahko pravočasno odzove na morebitna trčenja – na primer s pešci ali kolesarji.

Vidi veliko več kot dve očesi

Kljub najvišji stopnji pozornosti dve očesi včasih ne zadoščata, da bi v gostem cestnem prometu lahko obdržali popoln pregled nad dogajanjem – zlasti v kritičnih situacijah, kot so postopki zaviranja. V teh primerih sistem zaznave mrtvega kota MAN vozniku ponuja aktivno podporo pri prepoznavanju ranljivejših udeležencev v prometu, kot so pešci ali kolesarji. Radarski senzorji, vgrajeni v desno bočno steno, ciljno zaznavajo predmete v radiju skoraj 180° v težko vidnem območju na sovoznikovi strani. V primeru nevarnosti trčenja sistem zanesljivo opozori voznika v treh stopnjah, takoj ko se hitrost spusti pod 30 km/h.

1
1. stopnja

Če je v opozorilnem območju premikajoči se objekt, svetlobni modul LED na A-stebru voznika opozori na situacijo, npr. ko se ranljivejši udeleženci v prometu približujejo mrtvemu kotu.

2
2. stopnja

Če predvideni potek gibanja nakazuje na trk, se na A-stebru sprožijo nadaljnje opozorilne stopnje, odvisno od nujnosti. 2. stopnja: Vsi trije moduli LED svetijo.

3
3. stopnja

Če mora voznik takoj posredovati, da prepreči trčenje, nastopi 3. stopnja: Vse tri LED-lučke utripajo, obenem pa se oglasi zvočni signal.