MAN Slovenija

Primer suma glede kibernetske varnosti

Če utemeljeno sumite, da je bila ogrožena kibernetska varnost v vašem vozilu, se obrnite na nas prek e-naslova cs-incident@man.eu in navedite vozilo, ki je bilo prizadeto zaradi kibernetskega napada, ter čim natančneje opredelite okoliščine (čas, kraj, posledice) in opišite dejanski dogodek ali vaše zaznave.

Kibernetski napadi običajno vključujejo grožnje kibernetske varnosti, kot so prevzem, deaktivacija in sprememba funkcij vozila in/ali vožnje, posredovanje osebnih podatkov brez soglasja zadevne osebe ali uporaba lažnih podatkov ter neželena aktivacija plačljivih funkcij.

Če je mogoče, nas kontaktirajte v nemščini ali angleščini.