MAN Slovenija

Podjetje

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.

Podporo MAN-ovim in NEOPLAN-ovim strankam in njihovemu voznemu parku v Sloveniji nudi prodajno servisni center MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o, podjetje skupine MAN. MAN Truck & Bus nudi prave izdelke in rešitve za vsako področje prevozne industrije in vsako transportno nalogo: od lahkih do srednje težkih tovornih vozil, do težke kategorije z vozili za posebne namene, kot tudi linijske in turistične avtobuse ter prvovrstna rabljena vozila. S pomočjo širokega spektra naših storitev in strokovnih nasvetov naše stranke podpiramo v vseh pogledih. Naš cilj je večja gospodarnost voznih parkov. Da boste ostali na pravi poti v prihodnost. V našem prodajno servisnem centru v Ljubljani visoko usposobljeni sodelavci poskrbijo za hitro in strokovno delo povezano z gospodarskimi vozili.


Dodatno podporo MAN-ovim strankam zagotavljajo štirje pooblaščeni servisni partnerji MAN: A-MB d.o.o. , Maribor, A-MB d.o.o., PE Celje , Prigo, d.o.o. , Brezovica, PE Brdo in STV plus d.o.o., Novo mesto.


Politika kakovosti

Naš cilj: biti najkakovostnejši ponudnik gospodarskih vozil in poprodajnih storitev vzdrževanja in popravila gospodarskih vozil in komponent, kot tudi prodaje rezervnih delov in dodatne opreme

Prodajamo produkte in storitve najvišje kakovosti. S tem namenom se osredotočamo na zahteve naših strank, ki jih ne samo izpolnimo, temveč tudi v primerjavi s konkurenco presežno izpolnimo.

Zadovoljne stranke so merilo naše uspešnosti, njihovo zadovoljstvo pa je v najvišji meri odvisno od kakovosti naših produktov in storitev. Uspeh na trgu je odvisen od naše zmožnosti, da našim strankam vedno zagotavljamo proizvode in storitve, ki izpolnjujejo ali presegajo njihova pričakovanja in izpolnjujejo vse veljavne zahteve. Da bi bili uspešni pri tem vidiku, moramo biti boljši od naših konkurentov.

Uspeh našega dela merimo s pomočjo ciljev kakovosti, ki smo jih izpeljali iz prej navedenih ciljev podjetja.

Stremimo k temu, da so vsi sodelavci zavzeti h kakovostnemu delu. Na ta način dosegajo, v okviru njihove odgovornosti, zastavljene cilje podjetja.

Vodstvo in zaposleni smo zavezani k izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev ter stremimo k nenehnemu izboljševanju procesov in storitev!

 • Kot zanesljiv in kompetenten partner naših strank nudimo tržne produkte in storitve najvišje kakovosti.
 • S stalno optimizacijo in poenostavitvijo procesov sistema kakovosti in optimizacijo stroškov, tako nas kot naših strank, dosegamo konkurenčnost.
 • S procesi, standardiziranimi v svetovnem merilu, dosegamo hitro odpravo napak oziroma se le-tem v največji možni meri izognemo.
 • S kompetentnimi in h kvaliteti usmerjenimi sodelavci dosegamo zadovoljstvo naših strank.
 • Poslujemo skladno z našim kodeksom ravnanja, drugimi predpisi in stremimo k trajnostnemu poslovanju tako nas, kot tudi naših poslovnih partnerjev.

Sistem vodenja kakovost po ISO 9001:2015 se v naši družbi uporablja za področja prodaja, vzdrževanje ter popravila gospodarskih vozil in komponent kot tudi prodajo rezervnih delov in dodatne opreme. V sistemu vodenja kakovosti imamo upoštevane vse zahteve standarda (razen tistih, ki se nanašajo na dizajn in razvoj produktov), ki se odvija na ravni matične družbe.

NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA

V podjetju MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o. želimo prispevati k zmanjševanju emisij CO2 in s tem k boljšemu stanju okolja. V poslovanje podjetja vključujemo inovativne rešitve, ki prispevajo k čistejšemu ozračju in manjši porabi energentov. Zato smo se odločili za postavitev sončne elektrarne na strehi poslovnih prostorov podjetja.

Operacijo smo izvedli v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Splošni cilji izvedbe investicijskega projekta so:

 • povečanje deleža obnovljivih virov v končni rabi energije
 • boljše upravljanje z nepremičninami v lasti podjetja
 • boljše stanje okolja zaradi proizvodnje električne energije iz OVE
 • pozitiven vpliv na poslovanje podjetja
 • dvig okoljske ozaveščenosti
 • znižanje izpustov CO2

Specifični cilji investicijskega projekta so:

 • dodatno instalirana moč za proizvodno električne energije (MW): 0,1599
 • letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov izraženo v ekvivalentu CO2 (ton/leto): 86,37

Operacija je bila zaključena v septembru 2023.

Operacija je financirana z lastnimi sredstvi in sredstvi Kohezijskega sklada EU.
Povezava: https://eu-skladi.si/

Postanite del podjetja MAN!

Za tiste, ki vstopate. Za tiste, ki prestopate. In za tiste, ki bi radi naredili korak naprej. Ne glede na to, iz katere smeri prihajate, se vam bo pri podjetju MAN odprl nov svet.
Karierni portal MAN

Svetovanje? Najbolje osebno: