MAN Slovenija

Asistent ­ za ­ vračanje na ­ vozni pas MAN

Asistent za vračanje na vozni pas MAN

Vse na enem mestu

  • Varno ohranjanje voznega pasu
    Zvočno, haptično in vizualno opozarja v primeru nenamerne zapustitve voznega pasu.
  • Aktivno ukrepanje
    Avtobus aktivno usmerja nazaj na vozni pas in pomaga razbremeniti voznika.
  • Povečanje aktivne varnosti
    Zlasti pri monotonih cestnih odsekih.

Previdno nazaj na pravi vozni pas

Voznika aktivno podpira pri ohranjanju voznega pasu: Izbirni asistent za vračanje na vozni pas MAN (LRA) na podlagi oznak voznega pasu nadzira vzdrževanje smeri vožnje ter turistični avtobus po potrebi tudi aktivno in previdno usmeri nazaj na pravi vozni pas, preden se pojavi nevarna situacija. Inteligentni sistem tako razbremeni voznika in lahko pomaga bistveno zmanjšati tveganje za nesreče, do katerih pride zaradi nenamernega zapuščanja voznega pasu.

1
Kombinacija treh sistemov

Asistent za vračanje na vozni pas vozniku pomaga pri pravilnem ohranjanju voznega pasu z aktivnim usmerjanjem vozila nazaj na vozni pas. Sistem združuje funkcijo opozorilnika za zapuščanje voznega pasu z elektronsko nadzorovanim krmilnim sistemom MAN Comfort Steering.

Pri hitrosti od 60 km/h s pomočjo kamere za vetrobranskim steklom stalno spremlja oznake voznega pasu na levi in desni strani in tako nadzira ohranjanje voznega pasu. Tako asistent za vračanje na vozni pas povečuje aktivno varnost na monotonih avtocestnih odsekih in pomaga pri preprečevanju nesreč.

2
Aktivno usmerjanje nazaj na vozni pas

Če obstaja nevarnost, da bi vozilo zapustilo določen vozni pas brez vključitve smernika, sistem voznika na to zvočno ali haptično opozori. Poleg tega voznik prejme vizualna obvestila v obliki osvetljenih oznak na digitalnem 12-palčnem zaslonu. Če se voznik ne odzove, krmilni sistem MAN Comfort Steering previdno poseže v dogajanje in turistični avtobus samodejno usmeri nazaj na vozni pas.

Pri tem sistem z dodatno obdelavo radarskih podatkov zanesljivo upošteva morebitne ovire. Korigiran navor krmiljenja lahko voznik kadarkoli premosti.