MAN Slovenija

MAN-ova klimatska strategija 2020

Z našim novim modelom TGE bi radi pomembno prispevali k zaščiti ozračja. Kot naša stranka nam lahko pomagate doseči ta cilj tako, da vrnete vaš „stari” TGE na pooblaščenih zbirnih mestih. Bodite končni člen v verigi, ki zagotavlja, da se ne izgubijo dragocene surovine.

Naša klimatska strategija

V naši klimatski strategiji 2020 smo določili ključne cilje za zmanjšanje izpustov CO2. Temeljni del teh ključnih ciljev je povezan z ohranitvijo virov.

Razvoj izdelkov in s tem tudi TGE-ja, je del sistema za upravljanje varovanja okolja pri tehničnem razvoju, ki je pridobil certifikat ISO 14001. Deli TGE-ja so torej označeni glede na materiale, iz katerih so izdelani in glede na njihovo primernost za recikliranje in ponovno uporabo, kot določa ISO 22628:2002.

Recikliranje odsluženih vozil tudi za MAN-ov kombi.

Kot MAN-ova stranka lahko pomembno prispevate k varovanju okolja in poskrbite, da se ne bodo izgubile dragocene surovine.

Skupaj s partnerskimi podjetji smo razvili obsežno omrežje pooblaščenih zbirnih točk za odslužena vozila in pooblaščenih razstavljavcev vozil v Evropi. Vaš „stari” TGE lahko brezplačno oddate na teh zbirnih mestih, če izpolnjuje zahteve lokalnih zakonskih predpisov.

Sprejemne točke

Pridobite več informacij o naših pooblaščenih sprejemnih in zbirnih mestih za okolju prijazno recikliranje, ki izpolnjuje zakonske zahteve.

Pregled vseh zbirnih mest lahko najdete na Sprejemne točke

Naši zaposleni v MAN-ovih servisnih centrih se bodo radi z vami pogovorili o recikliranju odsluženih vozil.

Ali pa se lahko obrnete neposredno na nas – vedno smo vam na voljo za dodatne informacije glede lahkega gospodarskega vozila MAN TGE.

Pokličite nas