MAN Slovenija

Pomočnik ­ za opozarjanje na hitrost ­ s kamero: Prepoznavanje ­ prometnih ­ znakov MAN

Prepoznavanje prometnih znakov MAN

Vse na enem mestu

  • Zgodnje opozarjanje na prekoračitve hitrosti
    Zaznava prekoračitve hitrosti in opozori voznika.
  • Plus z vidika varnosti
    Pomaga pri preprečevanju nesreč in lahko prepreči nastanek nepotrebnih stroškov.

Zgodnji opomin za varnost

Da lahko voznik sledi vsem prometnim znakom: Prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere na vetrobranskem steklu zazna znake na poti pred avtobusom in na digitalnem 12-palčnem voznikovem zaslonu zanesljivo prikaže trenutno veljavne zahteve. Če je na primer prekoračena najvišja dovoljena hitrost, sistem z vizualnim in zvočnim opozorilom opomni voznika na veljavna pravila. Toleranco opozorilnega signala lahko individualno nastavimo v meniju vozila – v območju prečkanja od 0 do 3 km/h.

Pri turističnih avtobusih z navigacijskimi sistemi lahko sistem prikaže celo predpise, kot so prepovedi vstopa, omejitve višine ali teže ali posebne nevarnosti, na primer v zastojih. S tem ne razbremeni le voznika, temveč lahko pomaga tudi pri preprečevanju nesreč.

1
Opozorilo na zaslonu

Največja dovoljena hitrost, prepovedi prehitevanja in druge omejitve so vozniku prikazane na zaslonu kombiniranega inštrumenta. V primeru prekoračitev hitrosti in neupoštevanja prepovedi prehitevanja ali drugih predpisov utripajo ustrezni prikazi.

2
Zvočni signal

To spremlja zvočni signal, ki se v primeru prekoračitev hitrosti ter kršitve prepovedi prehitevanja in omejitev oglasi enkrat po zvočnikih na voznikovem delovnem mestu.