MAN Slovenija

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora

Osnovni podatki o obdelavi vaših osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju: družba)

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) preko kontaktnega obrazca na spletni strani https://www.man.eu/si/si/general/data_subject_rights.html , po e-pošti na e-naslov info-man-slo@man.eu ali po običajni pošti na DPO, MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o., Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Za katere namene in na katerih pravnih podlagah obdelujemo vaše osebne podatke?

Lokacija videonadzora: okolica poslovnih stavb družbe na lokaciji družbe Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Namen obdelave: družba izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, da se prepreči morebitna škoda oz. da se ugotovijo okoliščine nastanka škode (zavarovanje s preteklimi incidenti povezanih dokazov za rabo v morebitnih kasnejših postopkih).

Pravna podlaga: zakoniti interes družbe za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR), ki ga družba uresničuje ob izpolnjevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja (76. in 80. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju: ZVOP-2).

Lokacija videonadzora: vhod v poslovne prostore družbe na lokaciji družbe Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Namen obdelave: družba izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in nadzora vstopa ali izstopa iz poslovnih prostorov.

Pravna podlaga: zakoniti interes družbe za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja in nadzor vstopa in izstopa iz poslovnih prostorov (člen 6(1)(f) GDPR), ki ga družba uresničuje ob izpolnjevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja (76. in 77. člen ZVOP-2).

Lokacija videonadzora: notranjost nekaterih delovnih prostorov družbe na lokaciji družbe Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Namen obdelave: družba izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter za varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti. Videonadzor se izvaja le znotraj tistih delovnih prostorov, kjer je to nujno potrebno in tega ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Pravna podlaga: zakoniti interes družbe za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja (člen 6(1)(f) GDPR), ki ga družba uresničuje ob izpolnjevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja (76. in 78. člen ZVOP-2).

S kom delimo vaše podatke?

Vaše podatke obdelujemo v družbi in jih ne delimo s tretjimi.

Posebni vplivi obdelave

Možnost vpogleda posnetkov za nazaj ter priprave izsekov le teh za upravičene uporabnike (npr. policija).

Neobičajne nadaljnje obdelave

Spremljanje dogajanja v živo.

Koliko časa hranimo vaše podatke?

Posnetke video nadzornih kamer hranimo največ 12 mesecev, skladno s 76. členom ZVOP-2, po poteku tega roka posnetke izbrišemo.

Kakšna so vaše pravice?

Pravica dostopa
Od nas imate pravico dobiti potrditev, ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke in zahtevati dostop do teh podatkov ter kopijo osebnih podatkov. Imate pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki. Za dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije.

Pravica do popravka
Imate pravico, da popravimo netočne podatke o vas oz. dopolnimo vaše nepopolne podatke. Če boste zahtevali popravek vašega posameznega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo, neustrezen.

Pravica do izbrisa
Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, kadar: (i) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani; (ii) ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov in za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (iii) so vaši osebni podatki obdelani nezakonito; (iv) je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti.

Pravica ugovora obdelavi
Imate pravico, da ugovarjate obdelavi, če se ne strinjate z obdelavo osebnih podatkov, ki poteka na podlagi naših zakonitih interesov. V tem primeru bomo prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov, razen če bomo lahko dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave
Imate pravico, da omejimo obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (i) oporekate točnosti svojih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (ii) je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; (iii) vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (iv) ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti interesi prevladajo nad vašimi razlogi.

Svoje pravice lahko uveljavljate pri pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov, preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Pritožbo zoper obdelavo vaših osebnih podatkov vezano na videonadzor, lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si ).

Ali ste svoje podatke dolžni zagotoviti? Kakšne so posledice, če jih ne zagotovite?

Svojih podatkov nam niste dolžni zagotoviti.

Vstop v naše poslovne prostore in gibanje po naših poslovnih prostorih, ki so pod videonadzorom, brez zajema posnetka vaše podobe s strani video nadzornega sistema niso mogoči.