MAN Hrvatska

Produžetak ventila

Produžetci ventila olakšavaju pristup u svrhu nužne provjere tlaka zraka, a da pritom nije potrebno demontirati ukrasne poklopce kotača. Idealan tlak zraka važan je jer se time produljuje vijek trajanja gume i smanjuje potrošnja goriva. Mogu se izbjeći nesreće i nepotrebna razdoblja stajanja.

Karakteristike

  • S potpornom cijevi
  • Kruto, plastična izvedba
  • Bijela šipka, crni poklopac
Kataloški broj Naziv Prikladno za
81.45905-6039 Produžetak ventila, efektivno 53,5 mm Svi modeli od modelske godine 2020.
81.45905-6040 Produžetak ventila, efektivno 77,5 mm
81.45905-6042 Produžetak ventila, efektivno 107,5 mm
81.45905-6043 Produžetak ventila, efektivno 132,5 mm
81.45905-6044 Produžetak ventila, efektivno 152,5 mm

Karakteristike

  • Savitljivo, plastika (PA tuba)
Kataloški broj Naziv Prikladno za
81.45905-0204 Produžetak ventila, efektivno 135 mm, s lukom od 45°/90° Svi modeli od modelske godine 2020.
81.45905-0213 Produžetak ventila, efektivno 160 mm
81.45905-0205 Produžetak ventila, efektivno 183 mm
81.45905-0215 Produžetak ventila, efektivno 300 mm
81.45905-0217 Produžetak ventila, efektivno 310 mm, s lukom od 90°
81.45905-0214 Produžetak ventila, efektivno 315 mm
81.45905-0222 Produžetak ventila, efektivno 380 mm, s lukom

Karakteristike

  • Metal
Kataloški broj Naziv Prikladno za
88.45905-0066 Produžetak ventila, efektivno 29 mm, s lukom od 135° Svi modeli od modelske godine 2020.
88.45905-0065 Produžetak ventila, efektivno 153 mm

Karakteristike

  • Savitljivo, plastika (PVC crijevo s umetcima od tkanine)
Kataloški broj Naziv Prikladno za
81.45905-0200 Produžetak ventila, efektivno 174 mm Svi modeli od modelske godine 2020.

Zainteresirani?

Obratite se svom najbližem MAN servisnom centru radi savjetovanja.

Idi na pretragu MAN centara

Ispiši stranicu