MAN Hrvatska

Savjetovanje i kontakt

MAN Importer Hrvatska d.o.o.

Zastavnice 25c, Hrvatski Leskovac
HR – 10257, Brezovica
Telefon: +385 1 6167 507
E-mail: man@autohrvatska.hr

Marko Tihava
Direktor društva
+385 (0)1 6167 688
marko.tihava@autohrvatska.hr
Velimir Marović
Prokurist
+385 (0)1 6167 557
velimir.marovic@autohrvatska.hr
Mateja Štiburek
Suradnica
+385 (0)1 6167 507
mateja.stiburek@autohrvatska.hr
Marina Kušt
Suradnica
+385 (0)1 6449 930
marina.kust@autohrvatska.hr
Nova vozila: +385 1 6167 677
Rabljena vozila: +385 1 6167 528