MAN Danmark

Kamera­baseret hastigheds­advarsel: MAN skilte­gen­kendelse

MAN skiltegenkendelse

Oversigt

  • Advarer tidligt ved hastighedsovertrædelser
    Registrerer hastighedsovertrædelser og advarer chaufføren.
  • Et plus for sikkerheden
    Bidrager til at forebygge ulykker og kan spare dig for unødige omkostninger.

Tidlig reminder om sikkerhed

Så chaufføren kan bevare overblikket i skilteskoven: Skiltegenkendelsen registrerer vejtavlerne ved vejen foran bussen via et videokamera i forruden og viser derefter med stor nøjagtighed de gældende bestemmelser i displayet i det digitale 12"-førerdisplay. Hvis den tilladte maksimumhastighed overskrides, minder systemet chaufføren om reglerne på den aktuelle strækning ved hjælp af et visuelt signal og en akustisk advarsel. Tolerancen for advarselssignalet kan indstilles i køretøjsmenuen til at gælde for overtrædelser fra 0 til 3 km/t.

Hvis rejsebussen er udstyret med et navigationssystem, kan systemet også vise adgangsforbud, højde- og vægtbegrænsninger eller specifikke farer som f.eks. en forestående køsituation. Det aflaster ikke kun chaufføren, men kan også bidrage til at forhindre ulykker.

1
Displayadvarsel

Den tilladte maksimumhastighed, overhalingsforbud og andre begrænsninger vises i displayet i kombiinstrumentet. Ved hastighedsoverskridelser, brud på overhalingsforbud eller andre begrænsninger blinker de pågældende symboler.

2
Lydsignal

Ved overskridelse af hastighedsgrænsen, overhalingsforbud eller andre begrænsninger udsendes der også et lydsignal én gang via højttalerne ved førerarbejdspladsen.