MAN Danmark

MAN aktiv vogn­bane­assi­stent

MAN aktiv vognbaneassistent

Oversigt

  • Sikkert på vej
    Advarer med lydsignal, vibration og symboler, hvis køretøjet utilsigtet forlader vognbanen.
  • Aktivt indgreb
    Styrer aktivt bussen tilbage i vognbanen og aflaster derved chaufføren.
  • Øget aktiv sikkerhed
    Særligt på monotone strækninger.

Forsigtigt tilbage i vognbanen

Understøtter chaufføren aktivt med at holde køretøjet i vognbanen: MAN aktiv vognbaneassistent (LRA), der kan tilvælges som ekstraudstyr, holder ikke kun øje med vognbanestriberne, men kan også aktivt styre rejsebussen tilbage i vognbanen, inden der opstår en farlig situation. Derved aflaster det intelligente system chaufføren og kan hjælpe med at sænke risikoen for ulykker som følge af utilsigtede vognbaneskift.

1
Kombination af tre systemer

Den aktive vognbaneassistent hjælper chaufføren med at holde sin bane ved hjælp af aktive indgreb i styretøjet, som fører køretøjet tilbage på rette spor. Systemet kombinerer funktionerne i vognbaneadvarselssystemet med det elektronisk styrede styresystem MAN Comfort Steering.

Over hastigheder på 60 km/t overvåger systemet vognbanemarkeringer i højre og venstre side ved hjælp af et kamera bag forruden og kan på denne måde kontrollere, om køretøjet holder sin vognbane. Den aktive vognbaneassistent øger således sikkerheden på monotone strækninger og hjælper med at forebygger ulykker.

2
Aktive styretøjsindgreb

Hvis der er overhængende fare for, at køretøjet er på vej til at skifte vognbane, uden at blinklyset er aktiveret først, advarer systemet chaufføren med en advarselslyd eller vibration. Chaufføren får også vist lysende symboler i det digitale 12"-display. Reagerer chaufføren ikke, griber MAN Comfort Steering-styresystemet forsigtigt ind i styretøjet og styrer autonomt rejsebussen tilbage i vognbanen.

Systemet tager i den forbindelse effektivt højde for potentielle forhindringer, idet der også forarbejdes data fra køretøjets radarsystem. Chaufføren har naturligvis mulighed for at overtage styretøjet.