MAN Danmark

Opmærksomheds vogter: MAN AttentionGuard

Oversigt

  • Overvågning af kørselsmønster
    De første tegn på koncentrationssvigt og træthed registreres.
  • Optisk og akustisk advarsel
    Forskellige signaler anbefaler chaufføren at holde en pause.
  • Interagerende systemer
    Kameradata fra MAN Lane Guard System og andre relevante køretøjsdata inddrages.

Koncentrationssvigt har ingen chance

I forbindelse med rejsetrafik kører busser ofte på lange og monotone strækninger på motorveje og landeveje, hvilket kan gøre chaufføren træt og føre til, at koncentrationen mistes. MAN AttentionGuard minimerer risikoen for ulykker ved at registrere tegn på koncentrationssvigt og træthed inden for systemets grænser. Systemet anvender blandt andet kameradata fra MAN Lane Guard System og andre relevante køretøjsdata. Vi hjælper chaufføren med aktivt at forhindre ulykker og således indirekte med at sænke både udgifterne til reparationer og mængden af nedetid.

Intelligent sikkerhed på lange strækninger

1

Så snart MAN AttentionGuard registrerer tegn på koncentrationssvigt og træthed, advarer systemet chaufføren.

2

På chaufførens display vises meddelelsen "Pause anbefalet" i ca. ti sekunder, og chaufføren får desuden et akustisk og et haptisk signal, der gør opmærksom herpå.

Flere oplysninger? Så er det denne vej!

Kontakt os

Brug for hjælp? Personlig kontakt er at foretrække: