MAN Danmark

MAN drejehjælp

MAN drejehjælp bistår chaufføren med hjælp til at identificere cyklister

Oversigt

  • Sikkerhed i passagersiden
    Radarsensorer holder øje med den blinde vinkel og andre områder med dårligt overblik.
  • Tretrins advarselskaskade
    Symboler advarer chaufføren, alt efter hvor akut behovet for handling er.
  • Forebyggelse af faresituationer
    Chaufføren kan nå at reagere i god tid inden en potentiel kollision, f.eks. en påkørsel af en fodgænger eller en cyklist.

Ser meget mere end to øjne

Selv hvis man er yderst opmærksom på sine omgivelser, så er to øjne nogle gang ikke nok til at bevare overblikket i byens trafik – ikke mindst i kritiske situationer som drejemanøvrer. I disse situationer bistår MAN drejehjælp chaufføren med handlekraftig hjælp til at identificere bløde trafikanter såsom fodgængere eller cyklister. Radarsensorer i højre sidevæg registrer objekter sikkert inden for en radius på knap 180° i passagersiden, hvor udsynet altid er begrænset. Ved risiko for kollision advarer systemet chaufføren i tre sikre trin, så snart hastigheden falder under 30 km/t.

1
Trin 1

Hvis der registreres et objekt i bevægelse i advarselsområdet, gør et lysende LED-modul på A-stolpen chaufføren opmærksom på situationen, f.eks. hvis bløde trafikanter nærmer sig den blinde vinkel.

2
Trin 2

Hvis objektets beregnede bane tyder på, at en kollision er mulig, udløses der yderligere advarselstrin ved A-stolpen, alt efter hvor akut situationen er. Trin 2: Alle tre LED-moduler lyser.

3
Trin 3

Hvis chaufføren skal gribe ind øjeblikkeligt for at forhindre en kollision, udløses advarselstrin 3: Alle tre LED-indikatorer blinker, og der lyder et advarselssignal.