MAN България

Странична система камери (SCS) - като решение за дооборудване

Без мъртви ъгли. Това се случва всеки ден отново: Пешеходците и велосипедистите несъзнателно се излагат на опасност, защото се намират по кръстовищата в мъртвия ъгъл на завиващите товарни превозни средства. Инциденти, които може да се избегнат се случват отново и отново. Вероятно най-смислената инвестиция: система от странични камери. Благодарение на тази система от странични камери водачът вижда, когато има хора в мъртвия ъгъл.

Качества

Камера, прикрепена към камиона от страната на пътника, осигурява оптимален изглед на зоната, която преди е била мъртъв ъгъл, чрез широкоъгълен обектив 150°. Включването е автоматично, когато е включен мигач или ръчно чрез превключвател. Има два варианта за избор:

  • Система от странични камери с отделен монитор
  • Показване на изображение на отделен 7-инчов монитор на височината на A-колоната (страната на пътника). Водачът има външно огледало, широкоъгълно огледало и монитор на камерата в едно и също зрително поле

Необходимото за тази цел налично оборудване:

  • Радио MAN Media Truck Advanced 12 V със 7“ дисплей
  • Подготовка за камерата на MAN за камера за задно виждане и камера 2

Предимства

  1. Избягване на произшествия чрез видимост в мъртвия ъгъл
  2. По-голяма безопасност като цяло

Повече информация

Оригиналната система за странична камера на MAN не отговаря на изискванията за асистент при завиване (в съответствие с насоките на Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура). Като „система с камера и монитор“ обаче може да се кандидатства за подпомагане De-Minimis под 1.3 като допълнително устройство за безопасност към задължителните. Подробен списък на частите, необходими за

Можете да получите монтаж от Вашето сервизно представителство на MAN.

Инвентарен номер Описание Подходящ за
81.27604-6003 Комплект за дооборудване с външен монитор За всички TGL, TGM, TGS и TGX до моделна година 2019
81.27604-6004 Комплект за дооборудване с индикация на MMT2
U1.28210-6035 Комплект за дооборудване с индикация на MMT3 За всички TGL, TGM, TGS и TGX след моделна година 2020
81.27604-6007 Комплект за дооборудване с външен монитор
U1.28210-xxxx Камера адаптер за дистанция за тесни
кабини на водача TGL/TGM/TGS
За всички TGL/TGM/TGS с тясна кабина на водача

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница