MAN България

Дигитално управление на поддръжката на Вашия автопарк: MAN ServiceCare

Дигитално управление на поддръжката на Вашия автопарк

Ефективно управление на поддръжката благодарение на текущото състояние на поддръжката и интегрирано планиране на графика

С MAN ServiceCare винаги държите под око състоянието на поддръжка на автопарка си. Дигиталното управление на поддръжката предоставя подробен преглед на отделните компоненти на автомобила и състоянието на целия Ви автопарк. Можете лесно да координирате предстоящите часове в сервиза и за поддръжка с Вашия сервизен партньор на MAN, чрез приложението. В зависимост от вашите индивидуални изисквания, можете да избирате между различните пакети на проактивното управление на поддръжката MAN ServiceCare.

MAN ServiceCare S
MAN ServiceCare S
  • Безплатен сервиз
  • Проактивно, дигитално управление на поддръжката на Вашия автомобилен парк MAN от MAN
  • Интелигентно групиране на предстоящите часове за поддръжка от Вашия сервизен център на MAN
Директно към резервацията в Marketplace
MAN ServiceCare M
MAN ServiceCare M

Всички предимства на MAN ServiceCare S и допълнително:

  • Дигитално управление на поддръжката на целия Ви автопарк
  • Индивидуален контрол на автопарка и единични компоненти от превозното средство
  • Останете гъвкави: Вие решавате кои дейности по поддръжката ще извършвате и при кои MAN може да Ви подпомага проактивно
Директно към резервацията в Marketplace