MAN България

MAN ProfiDrive

Брошура

Накратко

  • 40 години опит в 67 държави
    Квалифицирано допълнително обучение за водачи, собственици на дружества и ръководители на автопаркове.
  • Обучения специфични за клиента
    На Ваше разположение са обучения по различни теми и превозни средства, както и специфични за дейността обучения от областта „Training-on-the-job“ („обучение на работното място“).
  • Продължаващо обучение на професионални водачи на базата на Закона за квалификация на професионални водачи (BKrFQG)
    MAN ProfiDrive Ви предлага възможността да приложите законово изискваните мерки за допълнително обучение на професионални водачи.

MAN ProfiDrive - Ние обучаваме специалисти на бъдещето

Конкурентоспособността, рентабилността и безопасността придобиват все по-голяма значимост в ежедневните работни условия. При това предприемачите вече не залагат единствено на техническите нововъведение при автомобила.

При закупуване на нов автомобил разходите могат да бъдат значително снижени чрез съществуващите програми за държавно финансиране. MAN ProfiDrive Ви подпомага при изготвянето на оптимален пакет и Ви дава указания как да направите заявката.

Освен това когато става въпрос за намаляването на разходите централно място заема въпросът и за качественото продължаващо обучение на водачите. Служителите, които владеят перфектно своя автомобил, преминали са през интензивен инструктаж за техническите нововъведения и са придобили умението да ги използват оптимално, допринасят също за постигането на положителни резултати. Това се отнася и до служителите, които благодарение на своя внимателен и безопасен начин на шофиране, умеят да избягват рискови ситуации при движение по пътищата и по този начин допринасят за постигне на по-висока безопасност, по-ниски нива на разход и намаляване на разходите поради износване и овехтяване. Освен това отсъствията на шофьора поради болест могат да бъдат сведени до минимум чрез подходящи мерки на обучение.

Със своя вече 40-годишен експертен опит MAN ProfiDrive допринесе за подпомагането на предприемачи, ръководители на автомобилни паркове и водачи в над 67 страни по света във всяко отношение. MAN ProfiDrive постоянно се подобрява и разширява в ежедневния контакт с клиентите, както и предлаганото портфолио от обучения. Обученията според изискванията на клиента MAN ProfiDrive днес са съобразени с пазарните ниши, както и допълнителното обучение на професионалните водачи е в съответствие със Закона за допълнително обучение на професионални водачи.


За подробна информация относно обученията MAN ProfiDrive или датите на обученията се свържете с MAN ProfiDrive.

Осъществяване на контакт

Нашите MAN обучения за Вас

MAN Ви предлага обучения по четири различни теми:Принципи, икономическа ефективност, безопасност и браншове/области на приложение. Освен това на Ваше разположение са и допълнителни обучения със специфично приложение от областта „Training-on-the-job“ („обучение на работното място“).

Филтрирайте по типа превозно средство и тематична област, за да намерите подходящи за Вас обучения.

Зареди

Проявявате ли интерес? Свържете се с нас.

MAN ProfiDrive
MAN Truck & Bus SE
+4989/969787-0

Формуляр за контакт