MAN България

Управление на зареждането и батерията по лесен начин с MAN eManager

Управление на зареждането и батериите за електрически превозни средства MAN

Лесно и оптимизирано зареждане на вашия автопарк от електрически автобуси

Дигиталната услуга MAN eManager позволява всеобхватно управление на зареждането, както и мониторинг на превозните средства и батериите за целия автопарк от електрически автобуси. С MAN eManager превозните средства могат да бъдат заредени и предварително подготвени в желания час. В допълнение, MAN eManager M предоставя подробни аналитични данни за токовете на зареждане и разреждане, мощност на рекуперацията и данни за консумация от климатизацията и допълнителните консуматори.

MAN eManager S
MAN eManager S
  • Управление на зареждането за Вашия MAN Lion’s City E с таймер функция
  • Предварителна подготовка спрямо външните климатични условия
Директно към резервацията в Marketplace
MAN eManager M
MAN eManager M

Всички предимства на MAN eManager S и допълнително:

  • Всеобхватен мониторинг на превозните средства и акумулаторите за Вашия автопарк от електрически автобуси
  • Разширена информация за подробен анализ и история: Токове на зареждане и разреждане, напрежение на батерията, грешки при зареждането, мощност на рекуперацията, стойности на консумацията на климатизацията и допълнителните консуматори, данни за външната температура и др.
Директно към резервацията в Marketplace