MAN България

Управление на времето и тахографите с MAN DigitalServices

Управление на времето и тахографите

Услугите за цифрови тахографи улесняват ежедневната работа

Лесно анализирайте представянето на превозното средство и водача, за да идентифицирате потенциалите за оптимизация и непрекъснато да подобрявате представянето на Вашите водачи. Разполагаме с подходящите услуги за оптимален контрол на времето за шофиране и почивка. Данните за тахографа и картата на водача могат да бъдат прочетени, записани и архивирани автоматично.

Compliant
Compliant*
  • Автоматично отчитане и запаметяване на данните от тахографите и картите на водачите
  • Лесно архивиране на данните за шофиране и експлоатацията

*Не е налично за MAN Lion’s City E

Директно чрез заявка към Marketplace
Timed
Timed
  • Прегледно представяне на времената за управление и почивка
  • Индивидуално и ефективно използване и планиране на маршрута благодарение на прецизното до минута прехвърляне на дейностите на водача
Директно към резервацията в Marketplace