NUKAHTAMISVAROITIN: MAN ATTENTIONGUARD

Huomioavustin MAN AttentionGuard

Yhdellä silmäyksellä

  • Varoittaa hyvissä ajoin huomion herpaantuessa
    Tunnistaa huomioon otettavat muutokset ohjauskäyttäytymisessä ja varoittaa kuljettajaa.
  • Lisää turvallisuutta
    Parantaa aktiivista turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia.

Varoitus hyvissä ajoin ajokäyttäytymisen ollessa poikkeava

Nukahtamisvaroitin MAN AttentionGuard tunnistaa huomioon otettavat muutokset ohjauskäyttäytymisessä sekä ensimmäiset merkit kuljettajan huomion herpaantumisesta ja huomauttaa tästä. 60 km/h nopeudesta alkaen järjestelmä arvioi jatkuvasti ajoparametreja, kuten ohjauskäyttäytymistä tai kaistalta poistumista, ja tekee tällä tavoin johtopäätöksiä kuljettajan tarkkaavaisuudesta. Edellytyksenä on, että kuorma-auto on varustettu MAN-kaistavahdilla (LDW) , turvajärjestelmällä, joka valvoo kaistalla pysymistä. Jos MAN AttentionGuard havaitsee huomattavia muutoksia ohjauskäyttäytymisessä, järjestelmä antaa varoituksen optisella sekä akustisella signaalilla. Näin onnettomuudet voidaan välttää proaktiivisesti.

MAN AttentionGuard on aina päällekytkettynä, kun moottori käynnistetään, kuten myös MAN-kaistavahti (LDW) . Sen toiminta on taattuna myös öisin.

1
Varoitus näytöllä

Kun MAN AttentionGuard rekisteröi ensimmäiset merkit keskittymisen heikkenemisestä tai väsymisestä, näyttöön ilmestyy kahdeksaksi sekunniksi ilmoitus ”Aja varovaisesti!”.

2
Akustinen signaali

Tähän liittyy kuljettajan kaiuttimista kerran kuuluva äänimerkki. Varoitukset päättyvät automaattisesti, ilman että niitä on erikseen vahvistettava.

Haluatko lisätietoa? Löytyy täältä!

Onko sinulla kysyttävää?

Neuvontaa? Mieluiten henkilökohtaisesti: