MAN България

Видео помощ при завой (VTA)

Всяка предотвратена злополука е победа. Благодарение на тази система от камери водачът вижда, когато има хора или велосипедисти в мъртвия ъгъл. За разлика от стандартните решения за мъртви ъгли, тази система за завой надеждно прави разлика между движещи се обекти като пешеходци или велосипедисти и неподвижни обекти като стълбове на осветлението. Така че водачът бива предупреден само при действителна опасност.

Видео помощта при завой (VTA) е самостоятелна система за превозни средства, които до момента не разполагат със система за подпомагане при завой. Ако превозното средство вече е оборудвано серийно с помощ при завой, за дооборудване се предлага система от странични камери (SCS).

Характеристики

  • Решение 3 в 1 - разпознаване на движещи се обекти, видео изображение на зоната от значение, активно предупреждение (визуално и звуково)
  • Бърз и безпроблемен монтаж - всички компоненти на камерата са в един и същ корпус
  • Оптимално показване на изображението - компактен 7-инчов екран с оптимална резолюция на изображението на височината на A-колоната (страната на пътника).
  • Превъзходно качество на изображението - камерата с инфрачервени светодиоди гарантира качеството на изображението, както през деня, така и нощем
  • Решение за тесни кабини на водача - предлаганият опционално адаптер за дистанция разширява видимостта към зоната до каросерията.

Указание

Минималното оборудване на превозното средство, необходимо за това: Системата открива движещи се обекти, които се движат под ъгъл от 0° (успоредно на превозното средство и по посока на движение на превозното средство) до около 45° (отстрани на превозното средство). При наличие на повтарящи се структури в зоната на обхващане (например строителни огради) или когато при движение в завой полуремаркето попадне в зоната на обхващане, може да се предизвика погрешно задействане. В зоната за обхващане не трябва да има надстройки или други подобни. Обърнете внимание също и на указанията за настройките на камерата. За превозни средства от моделна година 2020, разширеният IO модул 2 трябва да бъде инсталиран във вариант 81.25806-7448 за сигнали от страната на превозното средство.

Повече информация

Видео помощта при завой (VTA) е подходяща само за превозни средства с ляво управление с камера от дясната страна на превозното средство.
VTA е допустим като асистент при завиване (в съответствие с насоките на Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура) и е налично съпътстващо общо типово одобрение (ABE).
Препоръчва се монтаж от сервизно представителство на MAN.

Инвентарен номер Описание Подходящо за
81.27604-6005 Комплект за оборудване VTA За всички TGL, TGM, TGS и TGX до моделна година 2019
81.27604-6006 Комплект за оборудване VTA За всички TGL, TGM, TGS и TGX след моделна година 2020 1)
U1.28210-6039 Камера адаптер за дистанция За всички TGL/TGM/TGS с тесни кабини на водача или TGX с изключително широки надстройки > 2,5 m
U1.28210-6041 Камера допълнителен адаптер за дистанция За всички TGL/TGM/TGS с тесни кабини на водача и изключително широки надстройки > 2,5 m
  1. Спазвайте изискванията към превозното средство.

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница