MAN България

Стъпало за теглително-прикачно устройство

Оригиналното стъпало на MAN вдясно може да се използва за всички камиони/комбинирани превозни средства. То се прикачва към теглително-прикачното устройство и улеснява влизането в товарното отделение.

Само във връзка с: Tеглително-прикачно устройство

Предимства

  1. Улеснява влизането в товарното отделение
  2. Повече комфорт поради по-лесен достъп до товарното отделение

Номера на частите

65.42902-0007 стъпало за теглително-прикачно устройство

Допълнителна информация

Ако е конфигуриран един от следните PR кодове, допълнително се изисква кода за мярка ODIS 7014A (65.25890-7014; стъпало отдясно отзад - дооборудване):

Описание на PR кода
7X2 помощ за паркиране отпред и отзад
8A8 Асистент за маневриране на ремарке с помощник за паркиране отпред и отзад
9X0 помощник за паркиране отпред и отзад с активна странична защита
9X1 асистент за автоматично паркиране с активна странична защита и помощ за паркиране отпред и отзад
9X2 асистент за маневриране на ремарке и помощник за паркиране отпред и отзад с активна странична защита
9X3 асистент за маневриране на ремарке с асистент за автоматично паркиране, активна странична защита и помощ за паркиране отпред и отзад

Подходящo за

TGE Всички

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница