MAN България

Покривен климатик

За добра почивка. С оригиналните стационарни климатични инсталации на MAN, водачът на камиона може да прекара периодите на почивка в кабината на водача, без да се налага да оставя двигателя да работи с часове и да консумира големи количества гориво. Добре отпочиналият водач също така повишава безопасността. Тяхната високоефективна техника позволява бързо и надеждно охлаждане до 12 часа и то при ниски експлоатационни разходи. Компактните климатизирани системи на покрива на камионите, задвижвани от акумулатор, могат лесно да се монтират в съществуващия люк.

Указание

Препоръчва се оборудването на превозното средство с 225 Ah акумулатор и с по-мощния генератор Longlife Eco. Предварително настроената защита на системата от ниско напрежение не трябва да се променя. Препоръчваме Ви след използване на системата за по-дълъг период от време, да стартирате превозното преди да използвате друг консуматор на електричество, за да избегнете прекомерно разреждане. Ако допълнителната климатична система променя общата височина на превозното средство, това трябва да бъде отбелязано в документите на превозното средство. Националните разпоредби имат предимство пред технически допустимите размери и тежести, ако ограничават технически допустимите размери и тежести. Препоръчва се инсталиране от сервизен център на MAN. Попитайте Вашия сервизен център на MAN за подробна информация

Вашите предимства

 1. Повече комфорт
 2. Позволява релаксираща почивка без голям разход на гориво
 3. Бързо и надеждно охлаждане
 4. Ниски оперативни разходи
 5. Лесен монтаж


Покривен климатик RTX 1000

Климатичната инсталация за престои е проектирана за релаксираща почивка при експлоатация по време на престои. Благодарение на своята високоефективна технология, тя охлажда бързо и надеждно до 12 часа. Компактната покривна климатична система за товарно превозно се монтира лесно в съществуващия покривен люк.

Характеристики

 • 1200 W охлаждаща мощност
 • Високоефективна: само 8 A консумация на енергия в еко режим
 • Автономна и работеща с акумулатори покривна климатична инсталация за паркирано състояние
 • Всички компоненти са интегрирани в един покривен модул
 • Съответства на ADR
 • Специфичен за MAN комплект за сглобяване
 • Стационарният климатик е подходяща за температури на околната среда от 5°C до 52°C
Инвентарен номер Описание Подходящо за
K3.61900-6002 Стационарен климатик RTX 1000 Всички модели TG с люк на покрива
Не за:
TGL, TGM, с C кабина на водача, TGL, TGM, TGS с TM (LX) кабина н водача със спойлер на покрива без аеропакет
U1.61941-6000 Монтажен комплект RTX TG2 бежов Всички TG модели моделна година 2019 с люк на покрива
Не за:
TGL, TGM, с C кабина на водача, TGL, TGM, TGS с LX кабина на водача със спойлер на покрива без аеропакет TGX с XLX кабина на водача със спойлер на покрива
K3.61940-6005 Монтажен комплект RTX TG3 бежов Всички TG модели след моделна година 2020
Не за:
TGL, TGM, с C кабина на водача, TGL, TGM, TGS с TM кабина на водача със спойлер на покрива без аеропакет TGX с GM кабина на водача със спойлер на покрива

Покривен климатик RTX 2000

Климатичната инсталация за престои е проектирана за релаксираща почивка при експлоатация по време на престои. Благодарение на своята високоефективна технология, тя охлажда бързо и надеждно до 6 часа и повече. Компактната покривна климатична система за товарно превозно се монтира лесно в съществуващия покривен люк.

Характеристики

 • 2 000 W охлаждаща мощност
 • Високоефективна: само 8 A консумация на енергия в еко режим
 • Автономна и работеща с акумулатори покривна климатична инсталация за паркирано състояние
 • Всички компоненти са интегрирани в един покривен модул
 • Съответства на ADR
 • Специфичен за MAN комплект за сглобяване
 • Стационарният климатик е подходяща за температури на околната среда от 5°C до 52°C
Инвентарен номер Описание Подходящо за
K3.61900-6001 Стационарен климатик RTX 2000 Всички модели TG с люк на покрива
Не за:
TGL, TGM, с C кабина на водача, TGL, TGM, TGS с TM (LX) кабина на водача със спойлер на покрива без аеропакет TGX с GM (XLX) кабина на водача със спойлер на покрива
U1.61941-6000 Монтажен комплект RTX TG2 бежов Всички TG модели моделна година 2019 с люк на покрива
Не за:
TGL, TGM, с C кабина на водача, TGL, TGM, TGS с LX кабина на водача със спойлер на покрива без аеропакет TGX с XLX кабина на водача със спойлер на покрива
K3.61940-6005 Монтажен комплект RTX TG3 бежов Всички TG модели след моделна година 2020 с люк на покрива
Не за:
TGL, TGM, с C кабина на водача, TGL, TGM, TGS с TM кабина на водача със спойлер на покрива без аеропакет TGX с GM кабина на водача със спойлер на покрива

MAN стационарен климатик SPX 1200 за монтаж на покрив и задна стена

Климатичната инсталация за престои е проектирана за релаксираща почивка при експлоатация по време на престои. Благодарение на ефективната си технология тя охлажда бързо и надеждно. Много плоското таванно устройство спестява място и почти не влияе върху общата височина на покрива. Следователно е подходящ и за превозни средства TGX с кабини GM или XLX и спойлери на покрива.

Изпарителният блок SPX 1200T (в люка на покрива) и кондензаторният блок SPX 1200C (на задната стена) са монтирани отделно (разделени).

Характеристики

 • Висок капацитет на охлаждане: 1200 W
 • Ниска консумация на електрически ток: 5 A в Eco режим
 • Максимална консумация на електрически ток: 25 А
 • Тегло:
  • SPX 1200T ок. 20 kg
  • SPX 1200C ок. 13 kg
 • Съответства на ADR за всички класове с изключение на EX/II, EX/III
 • Стационарният климатик е подходящ за околни температури от 5 °C до 52 °C

Указания

 • Превозните средства със сменяеми надстройки понякога може да не са подходящи за инсталиране на модула за задна стена SPX 1200C. Трябва да се провери разстоянието между задната стена на кабината и каросерията.
 • За да се избегне повреда на покривния климатик или спойлера, дистанционерите, доставени със спойлера на кабината на водача на GM, трябва да се използват задължително след моделна година 2020.
 • Промени или модификации на спойлера на покрива обикновено не са разрешени и ще анулират одобрение за допускане до движение на превозното средство.
 • Препоръчва се оборудването на превозното средство с 225 Ah акумулатор и с по-мощния генератор Longlife Eco.
Инвентарен номер Описание Подходящо за
K3.61920-6006 Кондензатор модул за задна стена SPX1200C Всички модели TG с люк на покрива
Не за:
TGL, TGM, с C кабина на водача, TGL, TGM, TGS с TM (LX) кабина н водача със спойлер на покрива без аеропакет
K3.61920-6007 Покривен модул на изпарителя SPX1200T Всички модели TG с люк на покрива
Не за:
TGL, TGM, с C кабина на водача, TGL, TGM, TGS с TM (LX) кабина н водача със спойлер на покрива без аеропакет
K3.61940-6007 Монтажен комплект SPX1200T TG3 бежов Всички TG модели след моделна година 2020 с люк на покрива
Не за:
TGL, TGM, с C кабина на водача, TGL, TGM, TGS с TM кабина н водача със спойлер на покрива без аеропакет
K3.61940-6006 Рамка за монтаж на задната стена SPX1200C широка кабина TGX
K3.61940-6001 Рамка за монтаж на задната стена SPX1200C тясна кабина TGL, TGM, TGS

Стационарен климатик Cooltronic G2.5

Оригиналните покривни климатични инсталации на MAN позволяват релаксиращи почивки и свободно време в кабината на водача при оптимални условия. Те също така повишават вниманието на водача и по този начин осигуряват по-голяма безопасност на пътя. Те са независими климатични системи с електрически компресори и затворена верига, които автоматично настройват мощността си на охлаждане за възможно най-ниската консумация на енергия.

Благодарение на специалния дизайн от две части, покривната климатична инсталация на товарното превозно средство може да се монтира под спойлера на покрива и следователно е особено подходяща за превозни средства MAN TGX GM или XLX със средновисока кабина на водача и спойлер на покрива. MAN Cooltronic G2.5 може да се използва и с всички други превозни средства на MAN TG с дълга кабина на водача.

Характеристики

 • 920 W охлаждаща мощност
 • Дигитална индикация на температурата (в °C и °F)
 • Дистанционно управление
 • Пет степени на вентилатора
 • Двойна защита на акумулаторната батерия
 • Съответства на ADR
 • Специфичен за MAN комплект за сглобяване
Инвентарен номер Описание Подходящо за
K3.61900-6004 Cooltronic покривен климатик без
инсталационен комплект
За всички модели TG с дълга кабина на водача
K3.61941-6001 Монтажен комплект Cooltronic TG3 бежов За всички модели TG с дълга кабина на водача след моделна година 2020
K3.61941-6000 Монтажен комплект Cooltronic TG2 сиво За всички модели TG с дълга кабина на водача до моделна година 2019

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница