MAN България

Хидравличен крик

Може да вдигне много: Крикът е незаменим помощник за всяка спукана гума.

Указание
Обърнете внимание на необходимия тонаж и изискването за максимална височина (в mm) на Вашето превозно средство.

Вашите предимства

  1. Голямата сила на повдигане позволява повдигането на превозното Ви средство
  2. Водачът има необходимото за всяка спукана гума
Инвентарен номер Описание Подходящо за
65.66805-6001 Крик 4t , 540 mm напр. TGE
65.66805-0000 Лост
81.66805-6092 Крик 5t мин. 212 макс. 468 mm напр. TGL, TGM
81.66805-6091 Крик 10t мин. 220 макс. 480 mm
81.66805-6068 Крик 10t мин. 175 макс. 450 mm
81.66805-0005 Лост 1000 mm от две части
81.66805-0001 Лост 600 mm от една част
81.66805-6052 Лост 700 mm от три части
81.66805-6088 Крик 12t едностепенен мин. 220 макс. 440 mm
81.66805-6089 Крик 12t двустепенен мин. 200 макс. 525 mm
81.66805-6090 Крик 25t мин. 240 макс. 522 mm напр. TGS, TGX
81.66937-0019 Крепежна скоба за крик 25t

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница