MAN България

Защитен капак над задните светлини

Капак от ламарина като защитен покрив над 7-камерните задни светлини отляво и отдясно.

Предимства

  1. Защита срещу повреди
  2. Полезно за строителни площадки/офроуд употреба

Указание: Спазвайте приложимите за този продукт правила на правилника за движение по пътищата във Вашата държава. В повечето европейски държави този продукт не се допуска за движение по пътищата и може да се използва само на собствена територия, например транспорт на строителна площадка, кариера за чакъл.

Инвентарен номер Описание Подходящo за
81.42940-0321 Предпазен капак, ляв Всички TGS, TGX
81.42940-0322 Предпазен капак, десен

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница