MAN България

3G/GPS комбинирана залепваща се антена

Универсална антена за прием на GPS сателитни сигнали за обработка в напр. телематични системи за управление на автопарка, навигационни системи, системи за управление на трафика или системи за откриване местоположението на превозното средство, ако не е инсталирана покривна антена. В комбинация с плоска клетъчна телефонна антена.

Качества

  • Размери: 100 mm x 66 mm x 21 mm
  • Дължина на кабела: 3000 mm
  • Връзка:
    • GPS: FAKRA женски, код C
    • КЛЕТЪЧНА: FAKRA женски, код D

Предимства

Позволява обработка на сателитни сигнали, ако не е инсталирана покривна антена

Инвентарен номер Описание Подходящo за
U1.28205-6003 Комбинирана залепваща се антена 3G/UPS Всички TGL, TGM,TGS, TGX до моделна година 2019

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница