MAN България

Страничен мигач

Бял страничен мигач

LED мигач страничен с брандиране MAN


Белият мигач позволява промяна на стандартния оранжев страничен мигач. Белият мигач осигурява по-ярка светлина на камиона и се грижи за специален външен вид и осветление. От моделна година 2020 можете да получите особено атрактивни странични светодиодни мигачи с логото на MAN.

Указание:

При преминаване от крушки на светодиоди е необходим допълнителен файл с данни „Пътепоказател/мигач (светодиоден)“.

Вашите предимства

  1. Осигурява специален външен вид
  2. Осигурява по-ярка светлина/повече видимост от оранжевия мигач
Инвентарен номер Описание Подходящ за
81.25320-6136 Мигач страничен MAN вдясно TGL и TGM от моделна година 2020 с кабина TM или TN; Всички TGS и TGX от моделна година 2020
81.25320-6135 Мигач страничен MAN вляво
81.25320-6130 Бял страничен мигач Всички TGS и TGX

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница