MAN България

LED задни светлини

Висококачествен и атрактивен дизайн. Ефективната светодиодна технология намалява консумацията на енергия и спестява около 35 литра дизел годишно на превозно средство. Оригиналните светодиодни задни светлини на MAN се предлагат за всички товарни превозни средства MAN от конструктивните серии TG. Има отделни версии с кабелна връзка, специално за автомобили със задни капаци с товарна платформа.

Указание

Оригиналните светодиодни задни светлини на MAN могат да бъдат инсталирани само в превозни средства с централен бордов компютър с версия над E7.4. При преоборудване на превозни средства със задни светлини с крушки с нажежаема жичка са необходими обновления на функционалните параметри.

Предимства

  1. По-ниска консумация на енергия
  2. Висококачествен и атрактивен дизайн
  3. Най-добра видимост чрез светодиодна технология
Инвентарен номер Описание Подходящo за
81.25225-6576 Светодиодна задна светлина, дясна, с щепсел Всички модели TGL, TGM, TGS, TGX до моделна година 2019 с бордови компютър от версия E7.4
81.25225-6580 Светодиодна задна светлина, дясна, с щепсел, с предупреждение за заден ход
81.25225-6579 Светодиодна задна светлина, лява, с щепсел
81.25225-6583 Светодиодна задна светлина, отляво, с щекер, с лампа за регистрационния номер
81.25225-6578 Светодиодна задна светлина, дясна,
с кабел (превозно средство с товарна платформа)
81.25225-6582 Светодиодна задна светлина, дясна,
с кабел (превозно средство с товарна платформа), с предупреждение за заден ход
81.25225-6585 Светодиодна задна светлина, отляво, с кабел (превозно средство с товарна платформа),
с лампа за регистрационния номер

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница