MAN България

Tеглително-прикачно устройство

Разширете възможностите за транспорт на Вашия MAN TGE с оригиналното теглително-прикачно устройство на MAN (ТПУ). Особено практично: Може да се развие бързо и лесно. Ако номерата на типовото одобрение на ЕО и товарът на ремаркето вече са въведени в одобрението, не се изисква повече специално разрешение при дооборудване на такова ТПУ.

Необходим е и подходящият оригинален комплект за електрическа инсталация на MAN за теглително-прикачни устройства.

Вашите предимства

  1. Разширение на възможностите за транспорт
  2. Може да се развие бързо и лесно
Инвентарен номер Описание Подходящо за
65.42020-0001 ТПУ сферична глава (Ван, комби, единични гуми) TGE, не с: PR-QT4
65.42020-0008 ТПУ сферична глава (Ван, комби, сдвоени гуми)
65.42020-0003 ТПУ сферична глава (открита каросерия, единични гуми)
65.42020-0004 ТПУ сферична глава (открита каросерия, сдвоени гуми)
65.42020-0006 Сфера на теглич TGE, само с: PR 1D2

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница