MAN България

Защита от пръски вътрешен калник

Защита от пръски вътрешен калник

Пластмасовата защита от пръски е монтирана на вътрешния калник от страната на водача и/или пътника. По този начин се намалява попадането на замърсяване върху стъпалата. Повишена безопасност срещу подхлъзване чрез защита на стъпалата от замърсяване и образуване на лед.

Инвентарен номер Описание Подходящо за
81.61230-0397 Защита срещу пръски ляв вход TGX TGX след моделна година 2020
81.61230-0398 Защита срещу пръски десен вход TGX TGX след моделна година 2020
81.61230-0399 Защита срещу пръски ляв вход TGS TGS след моделна година 2020
81.61230-0400 Защита срещу пръски десен вход TGS TGS след моделна година 2020

Указание

Ще намерите преглед на допълнителните части за монтаж в следващата таблица. Препоръчва се монтаж от сервизно представителство на MAN.

Инвентарен номер Описание Подходящо за
81.92201-0115 Кух нит 6,8X8,5X11,7-4,2-9-PA12-SW
(5 бр. TGS, 4 бр. TGX)
TGS, TGX след моделна година 2020

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница