MAN Slovensko

Automatizovaná jazda: Prepravné riešenia zajtrajška

Platooning nákladných automobilov

Na prvý pohľad

 • Až 10 percentá úspora paliva
  Zosieťované platoony nákladných automobilov sa starajú o väčšiu efektivitu: Jazda na záveternej strane umožňuje výrazne zníženú spotrebu paliva.
 • Väčšia bezpečnosť v cestnej premávke
  Vďaka rýchlej a spoľahlivej reakcii riadiacich systémov sa výrazne zvyšuje dopravná bezpečnosť s autonómnymi zaisťovacími vozidlami.
 • Pridaná hodnota vďaka automatizácii
  Automatizácia procesu je zosilňovač úspechu: Viac času, menej chýb, väčšia spokojnosť vďaka plne automatizovaným pracovným procesom v prepravnom podnikaní.

Platooning nákladných automobilov: Bezpečne a šetriac palivo do budúcnosti

Pri platooningu nákladných automobilov jazdia elektronicky prepojené dve alebo viaceré vozidlá v krátkej vzdialenosti za sebou. Jazda v závetrí zvyšuje dopravnú bezpečnosť, umožňuje úsporu paliva a znižuje emisie CO2.

Znižuje nebezpečenstvá a je úsporná pri spotrebe

Platooning nákladných automobilov v skutočnej prevádzke – digitálne testovacie pole diaľnica

Testovacia jazda platooningu pri projektovom partnerstve s DB Schenker a vysokou školou Fresenius

Spoločnosť MAN spustila spoločne s logistickou spoločnosťou DB Schenker a vysokou školou Fresenius vývojové partnerstvo s cieľom otestovať platooning v reálnej prevádzke v transportnej logistike. Pri testovacích jazdách na A9 medzi Mníchovom a Norimbergom boli v popredí zmeny a výhody pre vodiča vo všedný deň.

Bezpečnosť na stavbách vďaka autonómnym zaisťovacím vozidlám

Menej nehôd vďaka automatizovaným procesom so samojzadiacimi, zosieťovanými nákladnými automobilmi na diaľničných staveniskách.

Automatizované zaisťovacie vozidlo

Na pohyblivých staveniskách na diaľniciach dochádza napriek výstražným zariadenia stále znovu k závažným čelným nehodám. V rámci výskumného programu „aFAS“ vyvinula spoločnosť MAN spoločne so siedmimi ďalšími partnermi inovatívne zaisťovacie vozidlo, ktoré môže plniť svoju úlohu bez vodiča.

 • Nebezpečenstvo pre pracovníkov stavebných tímov sa výrazne znižuje
 • Spoľahlivo a vďaka rozsiahlej senzorike a riadiacemu softvéru
 • Neustály kontakt s pracovným vozidlom cez bezdrôtové dátové pripojenie
 • Informovaný v reálnom čase o každom zrýchlení a brzdení, ako aj každom riadiacom pohybe vedúceho vozidla

Roz voj automati začnej techniky v dopravnej logistike

V súvislosti s projektovým partnerstvom medzi spoločnosťou MAN a Hamburger Hafen & Logistik AG sa generujú dôležité poznatky pre ďalší vývoj automatizačných procesov k systému zrelému pre zákazníka.

Praktický test „Hamburg TruckPilot“

Realite blízke presné požiadavky na nasadenie špecifické pre zákazníka a integrácia autonómne jazdiaceho nákladného automobilu do plne automatického procesu manipulácie kontajnerov – to je cieľ partnerstva medzi spoločnosťou MAN a Hamburger Hafen & Logistik AG v rámci praktického testu „Hamburg TruckPilot“. Ako testovacie prostredie pre praktickú skúšku slúžili HHLA kontajnerový terminál Altenwerder (CTA) a asi 70 kilometrov dlhý čiastkový úsek spolkovej diaľnice A7.

Dva prototypy nákladných automobilov vybavené príslušnými elektronickými automatizačnými systémami vykonajú plne automatizovane príjazd do kontajnerového terminálu. Nakladanie a vykladanie sa potom môže takisto uskutočniť autonómne. Vyškolený bezpečnostný vodič je v skúšobnej prevádzke vždy vo vozidle a sleduje automatizačné systémy.

Ako pri iných projektoch je aj tu v popredí napojenie systému do konkrétnych pracovných procesov u budúceho používateľa. Všetky poznatky, ktoré bolo možné získať z praxe, sú dôležité pre ďalší vývoj techniky automatizovaného jazdenia.

Už dnes k dispozícii: Asistenčné systémy pre väčšiu bezpečnosť v transportnom podnikaní

Naše inovatívne asistenčné systémy vás spoľahlivo podporujú pri jazde: Pomáhajú vám lepšie zvládnuť kritické dopravné situácie a predchádzať nebezpečenstvám nehôd.

MAN asistenčný systém núdzového brzdenia (EBA)
MAN asistenčný systém núdzového brzdenia (EBA)
 • Vystríha vodiča v situáciách núdzového brzdenia
 • Samočinne zastaví vozidlo v nebezpečných situáciách
 • Vystríha premávku vzadu pomocou blikania pri núdzovom brzdení (ESS)
Prejsť na asistenčný systém núdzového brzdenia MAN
Adaptívny tempomat MAN ACC s funkciou Stop & Go
Adaptívny tempomat: MAN ACC Stop & Go
 • Reguluje rýchlosť nákladného automobilu
 • Udržuje odstup od vozidiel idúcich vpredu
 • Odľahčuje automatickým brzdením a rozjazdom v hustej premávke
Prejsť na MAN ACC Stop & Go
Asistent dopravnej zápchy vo viaznúcej premávke
MAN asistent dopravnej zápchy
 • Samostatne riadi pohon, brzdu a riadenie
 • Vo viaznúcej premávke udržiava odstup od vozidla vpredu a jazdný pruh
 • V prípade potreby zabrzdí až do zastavenia a pri krátkych zastaveniach sa sám znovu rozbehne
Prejsť na MAN asistent zápchy
MAN systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu (LDW) a MAN asistent jazdy v jazdnom pruhu (LRA)
MAN systém varovania pred vybočením­z jazdného pruhu (LDW) &a MAN asistent jazdy­v jazdnom pruhu (LRA)
 • Podpora vodiča na bezpečné udržanie v jazdnom pruhu
 • Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu (LDW): Vystríha pred neúmyselným opustením jazdného pruhu
 • Asistent jazdy v jazdnom pruhu (LRA): Aktívne vráti vozidlo späť do pruhu
Prejsť na LDW a LRA

Máte otázky?

Hľadáte tlačový kontakt?