MAN Danmark

Ellastbiler fra MAN: Velkommen til ellastbilernes tidsalder

To MAN ellastbiler kører på en vej

Kør fremtiden i møde med den nye ellastbil fra MAN

De nye MAN ellastbiler er her: MAN baner vejen for din grønne omstilling med de mest miljøvenlige og intelligente køretøjer, MAN nogen sinde har konstrueret. Ud over en emissionsfri drivline og dagsrækkevidder på op til 800 kilometer begejstrer den nye generation af MAN ellastbiler med fremragende køreegenskaber og enkel betjening. Fra 2024 vil de nye ellastbiler være at finde i gadebilledet. Derudover faciliterer MAN et intelligent, forbundet og fremadpegende eMobility-økosystem med digitale løsninger, der hjælper dig med at udføre dagens opgaver.

En MAN eTGX kører over en bro
MAN eTGX
 • Mange førerhusvarianter med komfortabelt hvileområde
 • Dagsrækkevidder på op til 800 km
 • Op til 400 kW permanent fremdrifts- eller bremseydelse
Til MAN eTGX
En MAN eTGS ved et vejkryds
MAN eTGS
 • Behagelige køreegenskaber og præcis styring
 • 400 kWh eller 480 kWh batterikapacitet alt efter akselafstand
 • Leveres med fleksibelt chassis til montering af opbygning
Til MAN eTGS

5 fordele ved en ellastbil fra MAN

En ellastbil er ganske vist dyrere i anskaffelse end et tilsvarende køretøj med dieselmotor, men senest når man betragter de variable driftsomkostninger til f.eks. energi og vejafgifter, vil ellastbilen overhale modellen med forbrændingsmotor. Statslige tilskudsordninger til ellastbiler påvirker også Total Cost of Ownership (TCO) positivt, således at der potentielt kan opnås balance i regnskabet allerede efter fire år, afhængigt af en række individuelle forhold.

Ellastbilerne beskytter højspændingsbatterierne effektivt mod skader i tilfælde af frontal- eller sidekollisioner samt ved skader på undervognen og påkørselsulykker. Hvis de intelligente sensorer i MAN ellastbilen registrerer en nært forestående ulykke, bliver batteriet øjeblikkeligt frakoblet via en Emergency Energy Shutdown-funktion. Et andet sikkerhedsrelevant aspekt finder man i MAN eManager, som holder konstant øje med batteriet og slår alarm, så snart der måles en temperaturstigning.

Fri for lokal CO 2-emission – med en MAN ellastbil når du klart i mål. Takket være den elektriske drivline falder CO2-emissionen til 0 g/km til gavn for blandt andet miljøet. Batterierne i ellastbilerne kan desuden genanvendes op til 90 %.

Det er ikke kun chaufføren, der nyder godt af fordelene ved en ellastbil. Beboerne i byerne og forstæderne mærker også forskellen: Dels bortfalder hele forureningselementet takket være den elektriske drivline, hvilket gør sig positivt bemærket i forhold til luftkvaliteten. Dels falder støjniveauet markant, hvilket vil få antallet af klager over støjgener til at falde og den generelle accept til at stige. Sammenligner man målinger af en dieseldrevet lastbil med en ellastbil, vil støjen være sænket ca. 9 dB(A) i ellastbilens favør. Det betyder, at én lastbil med traditionel drivline genererer omtrent lige så meget støj som 8 ellastbiler. Den lavere støjbelastning gør det f.eks. muligt at levere varer om natten, så man ikke bidrager til trafikbelastningen i dagtimerne i travle bymidter, og beboerne får ikke forstyrret deres nattesøvn af støj og forurening.

Alle der kender MAN TGX eller MAN TGS ved, at der er tale om køretøjer med en meget høj belastningsprofil. Ellastbilerne fra MAN anvender en fremragende platform, der understøtter alle fokusanvendelser lige fra afrulningstippelad til Ultra-sættevognstrækker, og de begejstrer med høj rækkevidde og et stærkt udvalg af nyttelastopbygninger, der tager udgangspunkt i MAN's kompetencer inden for området.

På vej med optimal rækkevidde

En MAN ellastbil kører på en landevej

Den nye MAN ellastbil imponerer især med sin rækkevidde. Allerede fra 2025 vil det være muligt at opnå en dagsrækkevidde på op til 800 kilometer med den stærke 480 kWh batteripakke, forudsat at der indlægges pauser af ca. 45 minutters varighed. Snart vil dette tal endda kunne stige til op til 1.000 km.

Rækkevidde efter anvendelsesformål

  Fast kasse
4x2 solochassis
Kølekasse
4x2 solochassis
Liftdumper
4x2 solochassis
Standard- eller Ultra-sættevognstrækker
4x2 trækker med sættevogn
Køletrækker
4x2 trækker med sættevogn
Gennemsnitlig daglig kørsel 450 km 400 km 400 km 350 km 300 km
Mulig batterikapacitet Op til 480 kWh Op til 480 kWh Op til 400 kWh Op til 480 kWh Op til 480 kWh

Opladning af ellastbiler: Hjemme og i hele Europa

Man skelner mellem to scenarier, når man taler om opladning af ellastbiler: Privat ladeinfrastruktur på firmaadressen og offentlig opladning. I begge tilfælde arbejder MAN sammen med anerkendte partnervirksomheder som ABB, Heliox og SBRS.
Disse leverer ladeløsninger i hele Europa, som er skræddersyede til det anvendte ladekoncept. Combined Charging System (CCS) lader med op til 375 kW, mens man med Megawatt Charging System (MCS), der er forbundet med ellastbilens kølesystem, kan oplade med op til 750 kW.

Ladeinfrastruktur

Når ellastbilen holder parkeret på firmapladsen natten over, er det ikke noget problem at lade den op til fuld kapacitet igen. Hvis ellastbilen tilbagelægger lange strækninger og har brug for at trække på det offentlige netværk af ladeløsninger, findes der et nyttigt værktøj: MAN SmartRoute gør tur- og ruteplanlægning i den nye MAN ellastbil helt enkel – og øger samtidig tilliden til den elektriske rækkevidde.

Ladeeffekt Omtrentlig ladetid i minutter alt efter batterikonfiguration System
200 A (150 kW) 115 – 230 minutter Combined Charging (CCS)
500 A (320 kW) ca. 40 minutter Combined Charging (CCS)
670 A (ca. 500 kW) ca. 45 minutter Megawatt Charging (MCS)
835 A (ca. 625 kW) ca. 45 minutter Megawatt Charging (MCS)
1.000 A (ca. 750 kW) ca. 45 minutter Megawatt Charging (MCS)

Mere om ladeinfrastruktur

Bæredygtigt på vej med MAN DigitalServices

Fremtidens transportbranche er elektrisk – og selvfølgelig digital. Derfor kan mange af de digitale tjenester, der kendes fra de konventionelle lastbiler, også anvendes i de nye MAN ellastbiler. Derudover tilbyder MAN en række specialudviklede, digitale løsninger til ellastbilerne: MAN eManager og MAN SmartRoute.

MAN eManager-ikon

MAN eManager

Den digitale tjeneste MAN eManager giver dig en række værktøjer til ladestyring samt det fulde overblik over dine køretøjer og batteristatus for alle dine MAN ellastbiler. Lav rækkevidde eller fejl under opladning sendes direkte videre til flådemanageren. Batteritemperaturer overvåges, og flådemanageren informeres, hvis der er fare for overophedning. Opladningen af køretøjes styres intelligent. Forklimatisering af køretøjet integreres i ladeprocessen, så der spares energi under kørslen. MAN eManager fås i to udførelser:

MAN eManager S

 • Effektiv kontrol med ladeprocessen for en enkelt MAN ellastbil eller for hele flåden
 • Tidsstyringsfunktion: Indstil et tidspunkt, hvor ellastbilen skal være fuldt opladet – så klarer MAN eManager resten
 • Følg opladningen, den potentielle rækkevidde med den aktuelle batteristatus og den restende tid til fuld opladning i realtid

MAN eManager M

 • Alle funktioner fra MAN eManager S
 • Visning af batterirelevante nøgletal for temperatur, spænding samt op- og afladningsstrøm
 • Visning af batteriets resterende kapacitet i kWh i alle ladetilstande
 • Visning af tilstanden for hele flåden af MAN ellastbiler inklusive oplysninger om kørselsstatus

MAN SmartRoute-ikon

MAN SmartRoute

MAN SmartRoute – til flådemanageren og chaufføren – gør turplanlægning med den nye flåde af MAN ellastbiler enklere og hjælper ved planlægning af optimale mellemladestop undervejs, så turene kan afsluttes effektivt og til tiden. Følgende parametre indgår:

 • Batteriladestatus og resterende rækkevidde
 • Trafikale forhold (f.eks. kø, ulykker, vejarbejde)
 • Infrastruktur (f.eks. ladestandere, rastepladser)
 • Topografi (f.eks. bjerge)
 • Vejret
 • Begrænsninger for erhvervskøretøjer (f.eks. vægtgrænser)
 • Køreordre (f.eks. strækning, kundestop)
 • Tidsbehov (f.eks. køretider, lossetider)
 • Køre- og hviletider

MAN DigitalServices

Andre digitale tjenester

Ud over de specialiserede tjenester til ellastbilerne er det også muligt at anvende mange andre digitale tjenester såsom MAN Now, MAN Driver App eller Perform i en MAN ellastbil.

Videre til de digitale tjenester

MAN eTGX kører over en bro

MAN eReadyCheck: Rækkeviddeberegner til optimal ruteplanlægning i ellastbiler

Vil du gerne købe en fuldelektrisk lastbil og være sikker på, at køretøjets rækkevidde er tilstrækkelig til dine behov? Vores MAN eReadyCheck hjælper dig med beslutningen og viser dig ved hjælp af forskellige parametre, hvilke elektriske MAN køretøjer der passer præcist til dit brugsmønster.
Til MAN eReadyCheck

e Ready-transformationen af MAN Service-netværket

Et stærkt servicenetværk er afgørende, både når det gælder traditionelle lastbiler og ved den nye MAN ellastbil. For at sikre så lave stilstandstider for de nye ellastbiler som muligt opdaterer MAN sin funktions- og servicestruktur med fokus på temaet eReadiness. Transformationen er meget ambitiøs: Frem til produktionsstart af ellastbilerne skal 70 % af MAN's egne servicevirksomheder være eReady – fra 2028 planlægger MAN med 100 % eReadiness.

Ikon for vedligeholdelses- og reparationsarbejde

MAN ServiceCare

Med det forudseende digitale service- og reparationsmanagement MAN ServiceCare har du altid det fulde overblik over elkøretøjsflådens vedligeholdelsestilstand. For at reducere værkstedsophold og stilstandstid overføres vedligeholdelses- og køretøjsdata fra din ellastbil til MAN ServiceCare. Du har valget mellem forskellige ydelsespakker, der er udformet til at dække individuelle behovsprofiler:

 • Med den gratis tjeneste MAN ServiceCare S koordinerer dit foretrukne MAN serviceværksted proaktivt dine servicetidspunkter og samler MAN ellastbilernes vedligeholdelsesbehov for dig. I tilfælde af et uheld kan det nærmeste MAN serviceværksted se relevante detaljer om køretøjet og takket være fjerndiagnose rådgive dig mere målrettet.
 • MAN ServiceCare M tilbyder dig – ud over ydelserne i MAN ServiceCare S – yderligere funktioner til endnu mere individuelt service- og reparationsmanagement af hele din flåde af MAN ellastbiler. Takket være den udvidede systemadgang og omfattende vedligeholdelsesoplysninger har du altid det fulde overblik over servicetilstanden af enkelte komponenter. Du kan eksempelvis få vis helbredsoplysninger for MAN ellastbilens højspændingsbatteripakker udtrykt i procent. Du har også mulighed for at administrere egne komponenter og køretøjer fra andre producenter (FMS-data). Du bestemmer selv, hvilke vedligeholdelsesopgaver du selv vil stå for, og hvad du vil lade MAN serviceværkstedet tage sig af.

Mere om MAN ServiceCare

MAN serviceaftaler

MAN serviceaftaler

Uventede reparationsomkostninger eller køretøjsnedbrud er blandt de risici, erhvervskøretøjsbranchen indeholder – og det gælder også ellastbilerne. En MAN serviceaftale hjælper med at sætte virksomhedens udgifter i system med en portefølje af ydelser, som omfatter alt vedligeholdelsesarbejde, og som kan skræddersys til lige netop din branche.

MAN ellastbilerne serviceres professionelt på MAN serviceværkstederne i hele Europa. På denne måde kan du fokusere på kerneforretningen.

Mere om MAN serviceaftaler

MAN mobilitetsgaranti

MAN mobilitetsgaranti

Uanset hvor du er på vej hen i din MAN ellastbil: MAN mobilitetsgarantien sikrer, at din elkøretøjsflåde altid holdes kørende. MAN mobilitetsgarantien for ellastbiler sikrer din mobilitet med fleksible løsninger i mere end 30 europæiske lande. I tilfælde af en teknisk defekt får vi dig hurtigt tilbage på farten, eller du modtager kompensation for nedetiden .

Mere om MAN mobilitetsgarantien

MAN Mobile24-logo

MAN Mobile24

Forudseende indsats, hurtig handling, agere i stedet for at reagere – det er princippet for MAN Mobile24. Vi hjælper dig med at nå frem. Du kan kontakte os døgnet rundt, 365 dage om året, ved at ringe på det gratis nummer 00800 Mobile24 / 00800 66 24 53 24.
MAN Mobile24 er MAN's egen europæiske vejhjælpsorganisation, der tager sig af alle opgaver, der vedrører køretøjet.

Vores tjenester i hele Europa omfatter:

 • Hurtig og sikker hjælp i havaritilfælde
 • Hjælp til aftaleplanlægning for kunder, der opholder sig i udlandet
 • Omfattende dækservice inklusive dækskift i vejsiden.

MAN Mobile24 tilbyder også alle tjenester til vores eldrevne køretøjer.
Med et automatisk opslag af FIN/VIN kan vi hurtigt identificere, om der er tale om et elkøretøj, og formidle kontakt til nærmeste værksted, der er e-Ready.

Mere om MAN Mobile24

MAN originaldele

MAN originaldele

Med MAN originaldele ved du, at du kører med den bedste MAN kvalitet om bord. Delene fremstilles efter MAN retningslinjer og kontrolleres omhyggeligt for overholdelse af vores strenge kvalitetsstandarder og overbeviser med højeste pålidelighed og den bedst mulige økonomi. Dertil kommer 2 års global reklamationsret på MAN service og reservedele. For at minimere stilstandstider mest muligt i tilfælde af skader, har MAN serviceværkstederne størstedelen af MAN originaldelene på lager – også til MAN ellastbilerne.

Mere om MAN originaldele

Det koster en MAN ellastbil

MAN ellastbil

Anskaffelsesomkostningerne til en ellastbil er højere end for en dieseldrevet lastbil. De højere anskaffelsesomkostninger skal imidlertid altid ses i forhold til de markant lavere, variable driftsomkostninger for en ellastbil over tid: Her spiller lavere energi- og serviceomkostninger, CO2-beskatningen og vejafgiftstrin samt de statslige støtteordninger en vigtig rolle – hvilket fremgår tydeligt af tabellen nedenfor. Alt efter individuelle forhold kan TCO-balancen for en MAN ellastbil potentielt nås allerede efter fire år.

MAN står selvfølgelig klar med rådgivning og finansieringsløsninger til de højere anskaffelsesomkostninger og etableringen af en driftsintern ladeinfrastruktur.

Anvendelse Regional distributionskørsel
Køretøj 18t 4x2 MAN TGX sættevognstrækker
GM-førerhus
Varighed 5 år
Gennemsnitlig køreydelse 320 km (pr. dag)
80.000 km (pr. år)
Heraf på strækninger med vejafgift 82 %
Reparations- og vedligeholdelsesaftale ComfortSuper
Motortype Batterielektrisk Diesel
Forbrug 1,2 kWh/km 27,5 l/100 km
Vejafgift pr. km 0,074 € 0,183 €
Energiomkostninger 0,182 €/kWh (hjemme)
0,293 €/kWh (offentlig)
1,11 €/liter
CO 2-afgift (ekskl. dieselpris) 57 €/t CO2
MAN 360° eMobility-rådgivning

Kom godt i gang med effektiv e-mobilitet: Med MAN 360° eMobility-rådgivning

Transformationen af lastbilsbranchen er på alles læber – MAN er med til at forme fremtiden. Glæd dig til den nye MAN eTruck, digitale løsninger og en helhedsstrategi for produkter til fremtidens bæredygtige transport. Vil du også gøre din flåde eReady? MAN Transport Solutions tilbyder omfattende rådgivning, så du kan opbygge dit eget skræddersyede løsningskoncept til elektrificering af virksomhedens køretøjsflåde.
Videre til MAN Transport Solutions

Ofte stillede spørgsmål om ellastbiler

Anskaffelsesomkostningerne til en ellastbil er i øjeblikket højere end til en diesellastbil. På sigt vil den højere pris imidlertid blive udlignet af lavere energiomkostninger (strømpriser). Du sparer også på kilometerafgiften og kan få del i støtteordninger til energiomlægning som f.eks. den tyske drivhusgasreduktionsordning THG. Som tommelfingerregel gælder det, jo højre køreydelse, jo bedre.

Den nye generation af MAN ellastbiler vil kunne opnå en dagsrækkevidde på mellem 600 og 800 km, hvis pauserne (ca. 45 min.) anvendes til at mellemlade. Selvfølgelig med den maksimale batterikapacitet på 480 kWh i MAN ellastbilen. I fremtiden vil det være muligt at nå dagsrækkevidder på op til 1.000 kilometer.

Den nye generation af MAN ellastbiler lægger ud med modellerne MAN eTGX og MAN eTGS. Alt efter anvendelsesformål kan der til begge modelrækker vælges mellem seks forskellige førerhuse og op til tolv forskellige fokusanvendelser – lige fra kølekasse og åbent lad med læssekran til Ultra-sættevognstrækker kan så godt som alle kendte anvendelser overføres til de eldrevne MAN lastbiler.

Der er to muligheder for at oplade en ellastbil: Combined Charging System (CCS) lader med op til 375 kW, mens man med Megawatt Charging System (MCS), der er forbundet med ellastbilens kølesystem, kan oplade med op til 750 kW.

Forbruget af en MAN ellastbil afhænger af en lang række faktorer såsom vejr og temperatur, nyttelast, strækningens topografi og vejens type (landevej, motorvej, bykørsel).

Med et 480 kW stort batteri og et ladestop på ca. 45 minutter kan en MAN ellastbil tilbagelægge mellem 600 og 800 kilometer pr. dag.

Flere oplysninger? Så er det denne vej!

Har du spørgsmål?

Brug for hjælp? Personlig kontakt er at foretrække: