MAN Danmark

Ladeinfrastruktur som helhedsløsning – energi til din flåde

Ladeinfrastruktur til elflåden

Oversigt

 • Ladeløsninger til dit batterielektriske køretøj
  Ellastbil, elbus eller eldrevet varebil: Vi tilbyder dig et optimalt og effektivt ladekoncept baseret på en indsatsanalyse af dine køretøjer.
 • Skræddersyede ladeinfrastrukturløsninger
  I fællesskab med førsteklasses samarbejdspartnere som ABB, Heliox og SBRS finder vi hos MAN en ladeinfrastrukturløsning, der er skræddersyet til dig og din virksomhed.
 • Installation og vedligeholdelse fra samme leverandør
  Ud over en passende ladeløsning kan du også få installation og vedligeholdelse af ladeløsningen.

Den passende ladeløsning til alle anvendelsesscenarier

Grafisk visning af ladeinfrastruktur

Fuld ydelse til dine MAN elerhvervskøretøjer: Med din egen ladeinfrastruktur sikrer du, at din flåde af batterielektriske køretøjer kan forsynes med energi hurtigt og bekvemt. Derfor tilbyder vi dig i tæt samarbejde med vores førsteklasses samarbejdspartnere som ABB, Heliox og SBRS ladeinfrastrukturer som helhedsløsning på tværs af Europa for at sikre dig en god start på e-Mobilitet.

Der findes ikke en løsning, der passer til alle og enhver: Antallet af køretøjer, bygningsforholdene på stedet eller den tilgængelige strømtilslutning er afgørende for et optimalt ladekoncept.

Uanset om det drejer sig om maksimal fleksibilitet med en mobil opladningsløsning, hele ladeparker til opladning af større flåder natten over eller hurtig megawatt-opladning: Vores effektive ladeløsninger er optimalt tilpasset til alle batterielektriske køretøjsmodeller og gør dit hjemmedepot til en perfekt base for dine batterielektriske køretøjer. Når køretøjerne oplades efter arbejdet, har de fuld rækkevidde igen næste morgen. Og ved hjælp af hurtigladestationer via Megawatt Charging System (MCS) kan du klare alle lange afstande i løbet af dagen næsten uden problemer.

Oversigt over lademuligheder

  Ellastbil (ladning natten over) Ellastbil (hurtigladning) Elbus Batterielektrisk varebil
Lademulighed Ladestation (jævnstrøm) Ladestation (jævnstrøm) Ladestation (jævnstrøm) Wallbox (vekselstrøm)

Ladestation (jævnstrøm)
Ladeeffekt 40-375 kW (CCS) 750 kW-3,75 MV (MCS) 40-150 kW (CCS) 7,2 kW

40 kW (CCS)
Maks. ladetid 4 timer med 150 kW

1,5 timer med 375 kW
45 minutter med 750 kW

10 minutter med 3,75 MV
4 timer med 150 kW 5 timer og 20 minutter med 7,2 kW

45 minutter til 80 % opladning med 40 kW

Din vej til en optimal ladeløsning fra MAN

1
Behovsanalyse vha. 360° e-Mobilitets-rådgivning via MAN

I forbindelse med køb af et elerhvervskøretøj beregner vi strømbehovet og giver en føreløbig indikation af, hvor mange ladestandere der er brug for. Din kontaktperson hos MAN aftaler det rigtige tidspunkt for indhentning af tilbud med dig og foreslår en passende Premium Partner fra MAN. Sideløbende undersøger vi, om der er mulighed for støtteordninger.

2
Indhentning af tilbud

I tæt samarbejde med vores professionelle samarbejdspartnere finder vi hos MAN den rigtige ladeinfrastrukturløsning til dig og virksomhedens flåde af batterielektriske køretøjer. Dette tilbud kan også omfatte sammenligning af flere forskellige tilbud, der giver dig maksimal beslutningsfrihed.

3
Bestilling af den ønskede ladeløsning

Vores professionelle ladeinfrastrukturpartnere præsenterer løsningen for dig og drøfter detaljerne med dig. Du vælger herefter, hvilken løsning du ønsker, at vores samarbejdspartner skal realisere hos dig.

4
MANs ladeinfrastrukturpartner klarer installationen og vedligeholdelsen

Når den rigtige løsning er fundet, foretages installation og idriftsættelse af ladeinfrastrukturen hos dig med vores samarbejdspartner. Du er således sikret en god start på e-Mobilitet.

Megawatt Charging System

Brochure om MAN-viden

Omfattende oversigt over emner vedrørende ladeinfrastruktur: Opdag forskellige ladeløsninger, få at vide, hvad en omfattende løsning betyder - og forstå udtryk som Megawatt Charging og Combined Charging System. Desuden kan du udforske eksempler på løsninger, der opfylder dine behov. Oplysninger om alt dette findes i MAN-brochuren og den hjælper dig med at uddybe din viden på dette område.
Download brochure

OSS: Ofte stillede spørgsmål om en egen ladeinfrastruktur med MAN

De vigtigste oplysninger om emnet ladeinfrastruktur: Fra omkostninger og muligheder for støtteordninger for ladeløsninger til deres opsætning og opladning af batterielektriske køretøjer - her finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

Ved ladeinfrastruktur forstås muligheden for at forsyne batterielektriske køretøjer med elektricitet hurtigt, bekvemt, fleksibelt og omkostningseffektivt med egne ladestationer - for eksempel på virksomhedens område. Derudover byder den offentlige ladeinfrastruktur på ladestandere i forskellige udførelser og ydelsesklasser. Til fjern- og distributionstrafik er der forskellige lademuligheder, f.eks. i parkeringshuse, indkøbscentre eller på tankstationer langs motorveje i form af ladeparker.

Omkostningerne til en ladeinfrastruktur omfatter ladeteknologien, bygge- og installationsarbejdet samt eventuelle omkostninger til tilslutninger hos netoperatøren. De økonomiske udgifter afhænger af dine krav og spænder fra et par tusinde euro for en mobil løsning til rene hardwareomkostninger for en ladestation med en ladeeffekt på 150 kW til i øjeblikket omkring 30.000-40.000 euro til større beløb for hele ladeparker. Vigtigt: Nøjagtig planlægning af den optimale ladestrategi med 360° e-Mobilitets-rådgivning er med til at sænke investeringsomkostningerne.

For at bygge din egen ladeinfrastruktur har du brug for egnede, tilgængelige og korrekt installerede ladestationer, der forsynes med tilstrækkelig bæredygtigt produceret strøm - f.eks. via et solcelleanlæg på taget af en af dine bygninger. For således kan du ikke kun drive din vognpark med batterielektriske køretøjer på en klimavenlig og mere omkostningseffektiv måde, men også aflaste det offentlige elnet. En transformator bringer spændingen op på det nødvendige niveau til opladning af din el-flåde. Et driftssikkert digitalt netværk muliggør overvågning og styring af ladeprocesserne. Et intelligent ladestyringssystem distribuerer ladeeffekten effektivt og kan hjælpe med at reducere omkostningerne til strøm og udvidelse af ladeinfrastrukturen.

Ja! Til dette formål er der planlagt nye tilbud på støtteordninger til virksomheder. Gennem forskellige støtteforanstaltninger fra EU, staten eller på kommunalt niveau støttes virksomheder med økonomiske incitamenter til at bygge ladeinfrastrukturer. Hvis du vil bygge eller udvide en ladeinfrastruktur, kan du modtage op til 80 procent af de støtteberettigede udgifter som tilskud. Støtteniveauet afhænger i høj grad af de støtteordninger, der findes på nuværende tidspunkt. Din kontaktperson hos MAN og MANs professionelle ladeinfrastrukturpartnere kender de aktuelle støtteforanstaltninger og rådgiver dig gerne.

Ellastbilers strømforbrug er afhængigt af mange forskellige faktorer såsom hastighed, vejtype, nyttelast, udetemperatur, topografi eller sekundære forbrugsenheder. Derfor kan man ikke komme med generelt gyldige udsagn. Som en tommelfingerregel kan man gå ud fra, at energiforbruget for et stort antal anvendelser vil være mellem 0,8 kWh/km (distributionstransport med solokøretøj) og 1,2 kWh/km (fjerntransport med togkombination).

Ladetiden for en ellastbil er afhængigt af flere faktorer som batterikapacitet, ladeeffekt og -teknik. Ifølge en enkel grundregel gælder: Jo bedre ladeeffekten er, jo hurtigere foregår ladeprocessen. I grove træk kan ladetiden beregnes ved at dele batteriets energiindholdet med ladeeffekten.

Eksempler på ladetider

 • DC-hurtigladestation på 150 kW ladeeffekt (200 A): Ladetid fra 10 % til 100 % afhængigt at batterikapaciteten mellem 2 timer (240 kWh) og 4 timer (480 kWh).
 • DC-hurtigladestation på 375 kW ladeeffekt (500 A): Ladetid fra 10 % til 80 % afhængigt at batterikapaciteten mellem 30 minutter (240 kWh) og 60 minutter (480 kWh).
 • Megawatt Charging System (MCS) med op til 750 kW (1000 A): Ladetid fra 10 % til 80 % under 45 minutter ved maksimal batterikapacitet (480 kWh) og dermed inden for de lovbestemte pausetider.

Tilgængeligt i hele Europa
En kunde aftaler en tid til en rådgivningssamtale

Dit individuelle 360°-mobilitetskoncept

Over 250 kunder i hele Europa stoler allerede på vores e-Mobilitets-rådgivning – powered by MAN Transport Solutions. Er du ved at tage skridtet mod e-Mobilitet? Vores individuelle rådgivning beregner det nøjagtige energibehov for din flåde og udarbejder derefter skræddersyede ladeinfrastrukturkoncepter til din vellykkede omstilling til klimabevidst e-Mobilitet.
Book tid til en rådgivningssamtale