MAN Danmark

Elektrificering af vognparken med 360° e-Mobilitets-rådgivning fra MAN Transport Solutions

Transport Solutions

Oversigt

 • Hjælp ved omstillingen til e-Mobilitet
  Ved hjælp af en omfattende 360° e-Mobilitets-rådgivning undersøger vi, om dine ruter kan dækkes af batterielektriske køretøjer, og om de kan drives økonomisk. Dermed hjælper vi dig med at sikre implementeringen af CO 2-reduktionsmålene.
 • Vi rådgiver over 250 kunder i vores europæiske ekspertnetværk om e-Mobilitet
  Vores kunder i hele Europa nyder allerede godt af vores omfattende ekspertise fra ca. 100 e-Mobilitets-eksperter og får hjælp til bl.a. sæsonafhængige energikoncepter, logistikkoncepter i 3-holds-skift eller helhedskoncepter til elektrificering af din flåde.
 • Ladeinfrastruktur og energiforsyning
  I fællesskab planlægger vi opbygningen af ladeinfrastrukturen og udvikler den bedst tænkelige strategi for energiforsyning for dit firma.

Vi hjælper dig med omstillingen

Elerhvervskøretøjer fra MAN

Omstillingen til e-Mobilitet byder på en række udfordringer. For effektiv og bæredygtig planlægning kræver, at der tages hensyn til nye faktorer – lige fra topografi, lokale klimaforhold og sekundære forbrugsenheder til rækkevidde, ladetider og behovet for ladeinfrastruktur. Hos MAN Transport Solutions besidder vi omfattende viden om disse faktorer og er specialiseret i at udvikle løsninger i samarbejde med dig. Lad os rådgive dig, så omstillingen til e-Mobilitet bliver så enkel, forudsigelig og succesrig som muligt.

MAN Transport Solutions - Starter Package eMobility

Har du spørgsmål til omstillingen? Find svar i vores OSS

Din el-flåde: Kom godt i gang i 4 trin

En vellykket omstilling til e-Mobilitet kræver grundig planlægning og implementering. Vores team af ca. 100 ekspertrådgivere fra MAN Transport Solutions hjælper dig gennem hele processen til en bæredygtig el-flåde – lige fra den første rådgivningssamtale til hele omstillingen af din flåde. Kernen er 360°-e-Mobilitets-rådgivningen fra MAN. Det er perfekt afstemt til andre velkendte MAN-servicer, f.eks. rådgivning om finansieringsløsninger. I de følgende 4 trin gør vi dig klar til din omstilling til e-Mobilitet.

1
Behovsanalyse vha. 360° e-Mobilitets-rådgivning

Første skræddersyede analyse med henblik på elektrificering af din flåde baseret på eksempelruter og randbetingelser.

2
Fuldstændig vurdering af din flåde

Detaljeret analyse af hele dit netværk og udvikling af en e-Mobilitets-vurderingsstrategi.

3
Planlægning af ladeinfrastrukturen

Udarbejdelse af en ladeløsning til din flåde af batterielektriske køretøjer i et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere.

4
Databaseret optimering

Omkostningsoptimering gennem kontinuerlig tilpasning, der tager højde for alle relevante ændringer i dit transportnetværk.

360° e- Mobilitets-rådgivning: omfattende knowhow, smarte løsninger

Fra analysen af rækkevidden til konceptet for din ladeinfrastruktur samt til sagkyndig træning: I fællesskab navigerer vi din flåde til e-Mobilitet.

/
Bestemmelse af rækkevidde og forbrug

Bestemmelse af rækkevidde og forbrug

 • Analyse af aktuelt kørte ruter
 • Registrering af de vigtigste faktorer, der påvirker rækkevidden (f.eks. nyttelast, topografi, sekundære forbrugsenheder, vejrforhold)
 • Simulation af mulige rækkevidder til forskellige scenarier

/
Netværksanalyse og planlægning af ture

Netværksanalyse / planlægning af ture

 • Simulation af planlægning af dine ture med batterielektriske køretøjer og eventuelt tilpasning af køretøjsbrug
 • Sammensætning af det optimale flådemiks af traditionelle og batterielektriske køretøjer
 • Analyse af mulige CO 2 -besparelser ved en omstilling
 • Økonomiske analyser

/
Koncept for ladeinfrastruktur

Koncept for ladeinfrastruktur

 • Simulation af forskellige ladetidsplaner for din flåde:
  - Udledning af behovet for opladningsinfrastruktur
  - Udvikling af en skræddersyet ladestrategi
 • Koncepter for udvikling af ladeinfrastrukturen i depotet
 • Scenarier for opbygning af offentlig opladning

/
Lade- og energikoncept

Lade- og energikoncept

 • Udledning af det forventede energiforbrug fra ruteplanlægning
 • Udarbejdelse og test af koncepter for sikker energiforsyning, f.eks. undgåelse af belastningstoppe
 • Udvikling af et energikoncept, der tager hensyn til optimeringspotentialer for strømforsyning og driftskrav som en skabelon til din elleverandør

/
Omstilling af flåden

Omstilling af flåden

 • Udvikling af en langsigtet plan for komplet omstilling af flåden til batterielektriske køretøjer
 • Udledning af elbehov og udviklingsbehov for ladeinfrastruktur til tidlig planlægning af større anlægstiltag og ansøgning om udvidede elforbindelser hos netoperatøren
 • Udvikling af rentabilitetsberegninger og investeringsplanlægning til koordinering med langsigtede støtteordning

/
Services og træning

Services og træning

 • Rådgivning om tilpasning af værkstedsudstyr og -processer
 • Koncepter til sikkerhedskurser og undervisning i sikker håndtering af højspændingssystemer
 • Støtte ved definition af teknik- og kørekurser til medarbejdere

/
Bestemmelse af rækkevidde og forbrug

Bestemmelse af rækkevidde og forbrug

 • Analyse af aktuelt kørte ruter
 • Registrering af de vigtigste faktorer, der påvirker rækkevidden (f.eks. nyttelast, topografi, sekundære forbrugsenheder, vejrforhold)
 • Simulation af mulige rækkevidder til forskellige scenarier

/
Netværksanalyse og planlægning af ture

Netværksanalyse / planlægning af ture

 • Simulation af planlægning af dine ture med batterielektriske køretøjer og eventuelt tilpasning af køretøjsbrug
 • Sammensætning af det optimale flådemiks af traditionelle og batterielektriske køretøjer
 • Analyse af mulige CO 2 -besparelser ved en omstilling
 • Økonomiske analyser

/
Koncept for ladeinfrastruktur

Koncept for ladeinfrastruktur

 • Simulation af forskellige ladetidsplaner for din flåde:
  - Udledning af behovet for opladningsinfrastruktur
  - Udvikling af en skræddersyet ladestrategi
 • Koncepter for udvikling af ladeinfrastrukturen i depotet
 • Scenarier for opbygning af offentlig opladning

/
Lade- og energikoncept

Lade- og energikoncept

 • Udledning af det forventede energiforbrug fra ruteplanlægning
 • Udarbejdelse og test af koncepter for sikker energiforsyning, f.eks. undgåelse af belastningstoppe
 • Udvikling af et energikoncept, der tager hensyn til optimeringspotentialer for strømforsyning og driftskrav som en skabelon til din elleverandør

/
Omstilling af flåden

Omstilling af flåden

 • Udvikling af en langsigtet plan for komplet omstilling af flåden til batterielektriske køretøjer
 • Udledning af elbehov og udviklingsbehov for ladeinfrastruktur til tidlig planlægning af større anlægstiltag og ansøgning om udvidede elforbindelser hos netoperatøren
 • Udvikling af rentabilitetsberegninger og investeringsplanlægning til koordinering med langsigtede støtteordning

/
Services og træning

Services og træning

 • Rådgivning om tilpasning af værkstedsudstyr og -processer
 • Koncepter til sikkerhedskurser og undervisning i sikker håndtering af højspændingssystemer
 • Støtte ved definition af teknik- og kørekurser til medarbejdere

En god start med alternative drev
MAN eTGX kører over en bro

MAN eReadyCheck: Rækkeviddeberegner til optimal ruteplanlægning i din ellastbil

Vil du gerne købe en fuldelektrisk lastbil og være sikker på, at køretøjets rækkevidde er tilstrækkelig til dine behov? Vores MAN eReadyCheck hjælper dig med at tage en beslutning og viser dig ved hjælp af forskellige parametre, hvilke elektriske MAN køretøjer der passer præcist til din kørselsadfærd.
Til MAN eReadyCheck

OSS: Ofte stillede spørgsmål om elektrificering af din flåde

Lige fra omkostninger og støtteordninger til ladeinfrastruktur og energikoncepter – her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

MAN tilbyder en bred vifte af batterielektriske køretøjer, såsom ellastbiler, elbusser og batterielektriske varebiler, der er specielt udviklet til forskellige krav - uanset om det er til komfortabel transport af passagerer eller effektiv transport af varer.

Den højere købspris på en ellastbil udlignes af lavere energipriser sammenlignet med dieselolie. Du sparer også på kilometerafgiften, CO 2 -beskatning, serviceomkostninger og kan få del i støtteordninger til energiomlægning som f.eks. den tyske drivhusgasreduktionsordning THG (THG-kvote). Afhængigt af forholdene kan TCO-paritet allerede opnås efter ca. 4 år. Vi hjælper gerne med at beregne din TCO (TCO-beregner) og også den nominelle fragtrate med en ellastbil fra MAN.

Ja, for allerede 1 til 2 år inden du køber en ellastbil, bør du gå i gang med at planlægge anvendelsen af køretøjet og den tilhørende ladeinfrastruktur. Det er med til at sikre udnyttelsen af køretøjet og minimale investeringsomkostninger. Hvis dine krav er mere komplekse, supplerer 360°-rådgivningskonceptet fra MAN Transport Solutions den grundlæggende rådgivning.

Det afhænger af dine behov. Med din egen ladeinfrastruktur har du mulighed for at tilpasse ladetiderne og -kapaciteten til din flådes specifikke behov, og du er ikke afhængig af offentlige ladestationer. På lang sigt kan du reducere omkostningerne, fordi opladning på din egen ladestander - også i kombination med solceller - for det meste er billigere end på offentlige ladestationer på grund af lavere energipriser.

Tilgængeligt i hele Europa
En kunde aftaler en tid til en rådgivningssamtale

Dit individuelle 360°-mobilitetskoncept

Langt flere end 250 kunder i hele Europa nyder allerede godt af vores MAN Transport Solutions! Brug muligheden for at få individuel rådgivning om din vellykkede omstilling til klimabevidst e-Mobilitet.
Book tid til en rådgivningssamtale