MAN Slovensko

Parkovací asistent

Parkovací asistent vmanévruje MAN TGE aj do najmenšej medzery na parkovanie.

V skratke

  • Aktívny pomocník parkovania
    Vodič je podporovaný pri manévrovaní pri pozdĺžnom a priečnom parkovaní
  • Zníženie poškodení vozidla
    Môže zmenšiť škody spôsobené chybným parkovaním.

Smelo do medzery!

Už žiadny stres pri hľadaní parkovacieho miesta. Parkovací asistent prevezme otáčanie volantu a vmanévruje MAN TGE aj do najmenšej, vhodnej medzery. Vodič musí len pridávať plyn a brzdiť, všetko ostatné prevezme asistent – tak je vodič odbremenený pri parkovaní a navyše sa môžu zmenšiť škody spôsobené chybným parkovaním.

Aktívna pomoc pri parkovaní

1

Parkovací asistent počas prechádzania vyhľadáva miesta na parkovanie na pravej a ľavej strane cesty. Zapnutím smerovky vodič určí, na ktorej strane cesty chce zaparkovať. Ak asistent rozpozná vhodné miesto na parkovanie, riadi vodiča do vhodnej východiskovej polohy a vyzve ho, aby zaradil spiatočku.

2

Zaradením spiatočky sa aktivuje automatické ovládanie riadenia: Systém prevezme riadenie a riadi vozidlo na miesto na parkovanie, vodič musí len opatrne pridávať plyn a brzdiť.

3

Systém môže vodič kedykoľvek deaktivovať, pričom znovu sám prevezme kontrolu.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: