MAN Slovensko

Cruise Assist Plus

Animácia Cruise Assist Plus

V skratke

  • Jazda s menšou únavou pri hustej premávke a zápche
    Cruise Assist Plus pomáha vodičovi vyhnúť sa tesnému nabiehaniu a nárazom zozadu.
  • Udržuje odstup, rýchlosť a v jazdnom pruhu
    Systém aktívne podporuje vodiča pri udržiavaní jazdného pruhu, rýchlosti a vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla.
  • Inteligentný tiesňový asistent
    Automaticky brzdí v núdzových situáciách a zabezpečuje vozidlo pomocou výstražnej funkcie smerových svetiel.

Jazdiť komfortne, bezpečnejšie prísť

Uvoľnenejší na dlhých cestách – dokonca aj v náročných situáciách, ako je hustá premávka: vďaka novému Cruise Assist Plus . Systém nielenže podporuje vodiča pri bezpečnom udržiavaní správneho odstupu a rýchlosti, ale aj pri udržiavaní sa v správnom jazdnom pruhu. Tak Cruise Assist Plus odbremení vodiča a môže pomôcť predchádzať nehodám.

1
Spojené štyri systémy

Šikovne skombinované: Cruise Assist Plus kombinuje funkcie Lane Guard System, ACC Stop & Go a asistenta dopravnej zápchy, aby aktívne podporoval vodiča pri udržiavaní odstupu, rýchlosti a jazdného pruhu . Systém tiež kombinuje čiastočne automatizované riadenie procesov zrýchľovania a brzdenia s bočným ovládaním pohybov riadenia na udržiavanie v jazdnom pruhu. Integrovaný tiesňový asistent navyše monitoruje aktivitu vodiča, pokiaľ ide o plynový pedál, riadenie a brzdu. Ak vodič vo výnimočnej situácii – napríklad z dôvodu zdravotného postihnutia – nezareaguje, môže tiesňový asistent prevziať kontrolu nad vozidlom. Zastaví vozidlo, zabezpečí ho výstražnými svetlami a spustí eCall.

2
Konštantný odstup

Celkovo možno nastaviť päť odstupov – od veľmi malého po veľmi veľký. Keď sa rozpozná vozidlo idúce vpredu, prispôsobí systém samočinne rýchlosť dodávky MAN na aktuálnu dopravnú situáciu a stará sa tak o potrebný odstup od vozidiel idúcich vpredu. Keď dôjde k zápche, zabrzdí sa dodávka až do zastavenia a pri krátkych zastaveniach sa tiež znovu rozbehne. Aby bolo možné kontinuálne zaznamenávať dopravu, využíva MAN Cruise Assist Plus kameru nainštalovanú za vnútorným zrkadlom, ako aj radarové senzory v nárazníku.

3
Bezpečné vedenie v jazdnom pruhu

Na priebežné udržiavanie v jazdnom pruhu pomáha asistenčný systém neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu tým, že samočinne vykonáva potrebné korigujúce zásahy do riadenia. Orientuje sa pritom podľa detegovaných vodorovných dopravných značiek. Dôležité: Aktivovaný MAN Cruise Assist Plus síce odbremeňuje pri udržiavaní jazdného pruhu, napriek tomu musí vodič nechať ruky na volante, aby si neustále zachoval kontrolu nad dodávkou. Systém navyše podporuje vodiča aj pri úmyselnej zmene jazdného pruhu. Ak senzory zaznamenajú vozidlo vo vedľajšom pruhu, technológia pomáha predchádzať riziku kolízie korekčnými zásahmi do riadenia.

4
Vďaka nemu máte vždy prehľad

Displej v kabíne kontinuálne informuje vodiča o stave asistenčného systému: Prehľadné zobrazenie ukazuje vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu a jeho rýchlosť. Okrem toho poskytuje informáciu o smere riadenia, ktorý sa má upraviť alebo o udržiavaní jazdného pruhu.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: