MAN Slovensko

Aktívny Lane Guard System

Lane Guard System MAN aktívne riadi a udržuje vozidlo v pruhu.

V skratke

  • Bezpečné udržanie jazdného pruhu
    Opticky a akusticky vystríha vodiča pri neúmyselnom opustení jazdného pruhu.
  • Aktívne protiriadenie
    Lane Guard System zavedie dodávku v prípade potreby späť do jazdného pruhu.

MAN vás udržiava v pruhu

K nehodám môže viesť veľa dôvodov: Mikrospánok, nepozornosť, únava. Keď ste myšlienkami ešte v práci alebo už doma, rastie nebezpečenstvo neúmyselného opustenia jazdného pruhu. Aktívny Lane Guard System pomôže udržať vozidlo v jazdnom pruhu. Tak, že myslí – a aktívne riadi spolu s vami. Tým môže systém zvyšovať aktívnu bezpečnosť na monotónnych úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj pri nočných jazdách a predchádzať nehodám.

Bezpečné udržanie jazdného pruhu

1
Varovanie vodiča

Multifunkčná kamera za zadným oknom kontinuálne zaznamenáva ľavú a pravú čiaru označujúcu jazdný pruh. Keď sa vozidlo od rýchlosti 60 km/h dotkne čiary označujúcej jazdný pruh alebo opustí jazdný smer bez stlačenia smerovky, zaznie optický a akustický signál.

2
Korigujúce riadenie

Ak hrozí, že vozidlo – bez stlačenia smerovky – opustí určený jazdný pruh, systém koriguje a riadi vozidlo automaticky späť do jazdného smeru.

Viac informácií? Tadiaľto!

Máte otázky?

Poradenstvo? Najlepšie osobne: