MAN Norge

Parkeringsassistent

Parkeringsassistenten manøvrerer MAN TGE inn i selv den minste parkeringsluken.

Rask oversikt

  • Aktiv parkeringshjelp
    Føreren støttes ved manøvrering i tverr- og langsgående parkeringsluker
  • Reduksjon av skader på kjøretøy
    Reduserer skader grunnet feilaktig parkering.

Rett inn i luken!

Ikke mer stress på jakt etter en parkeringsplass. Parkeringsassistenten tar over rattet og manøvrerer MAN TGE selv inn i den minste, passende luken. Føreren må kun gi gass og bremse, assistenten tar seg av alt annet – dette avlaster føreren under parkeringsprosessen og reduserer også skader forårsaket av feilaktig parkering.

Aktiv hjelp ved parkering

1

Parkeringsassistenten skanner både høyre og venstre side av gaten etter parkeringsluker under kjøring. Ved å aktivere blinklyset bestemmer sjåføren hvilken side av gaten han vil parkere på. Hvis assistenten gjenkjenner en passende parkeringsluke, leder den sjåføren til riktig utgangsposisjon og ber ham om å legge inn revers.

2

Når revers er aktivert, aktiveres den automatiske rattkontrollen: Systemet tar over styringen og styrer kjøretøyet inn på parkeringsplassen, føreren må bare forsiktig akselerere og bremse.

3

Systemet kan når som helst overstyres av sjåføren, og sjåføren igjen kan ta kontrollen selv.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: