MAN Norge

Dødvinkel- og kollisjonsvarsel

Animasjon av dødvinkel- og kollisjonsvarsel

Rask oversikt

  • Dødvinkelsikring på sjåfør- og passasjersiden
    Radarsensorer overvåker sideområdet som er vanskelig å se ved svinging og kan redusere faren for kollisjon når man svinger.
  • Bidrar til å forebygge ulykker
    Advarer ved start eller ved langsomt tempo visuelt og akustisk mot fare for kollisjoner med fotgjengere eller syklister.
  • Økt sikkerhet og avlastning
    Bidrar til å øke sikkerheten for myke trafikanter og avlaster samtidig sjåføren – spesielt i byen.

MAN TGE holder oversikten

Om det er i leveringssonen, ved svinging eller i hektisk bytrafikk: Det kan være syklister eller personer i dødvinklene rett foran eller ved siden av kjøretøyet. Derfor registrerer dødvinkel- og kollisjonsvarslene myke trafikanter som er i nærheten av MAN Transporteren og varsler sjåføren visuelt og akustisk om kritiske situasjoner. Dødvinkelvarselet overvåker passasjersiden på kjøretøyet. Særlig ved svinging kan systemet bidra til å redusere faren for kollisjon med syklister. Samtidig kontrollerer kollisjonsvarselet området foran kjøretøyet og bidrar ved start og lave hastigheter til å forebygge ulykker med syklister eller fotgjengere.

Dødvinkelvarsel i bruk

Assistansesystemet støtter sjåføren med å oppdage syklister og fotgjengere i dødvinkelområdet ved hastigheter på opptil 30 km/t. Hvis radarsensorene oppdager en myk trafikant i fareområdet, varsles sjåføren visuelt i sidespeilet i tre trinn samt akustisk.

1
Trinn 1

Visuell varsling med lys i sidespeilet: Det er en syklist og/eller fotgjenger i faresonen.

2
Trinn 2

Visuell varsling med blinkende lys i sidespeilet: Fare for kollisjon.

3
Trinn 3

Visuell og akustisk varsling: Fare for kollisjon – det kreves en umiddelbar reaksjon fra sjåføren.

Kollisjonsvarsel i bruk

Systemet hjelper sjåføren med å oppdage myke trafikanter i området rundt kjøretøyet ved hastigheter opptil 10 km/t. Hvis det registreres syklister eller personer i faresonen, varsles dette i to trinn visuelt i kombiinstrumentet samt akustisk.

1
Trinn 1

Sjåførvarsling: Det er en syklist og/eller fotgjenger i fareområdet.

2
Trinn 2

Advarsel: Fare for kollisjon.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: