MAN Norge

Seriemessig nødbremseassistent (EBA)

Nødbremseassistenten advarer sjåføren mot mulige forestående kollisjoner og setter i gang nødbremsing i tilfelle fare.

Med ett blikk

  • Unngåelse av påkjørsler
    Faren blir registrert i god tid, og føreren advares visuelt og akustisk om en mulig forestående kollisjon.
  • Hurtig reaksjon
    Nødbremsing startes umiddelbart i en nødsituasjon.

Et sikkert system på lang vei

Den seriemessige nødbremseassistenten gjør MAN-transportere enda tryggere og reduserer betydelig risikoen for ulykker på veien. Den overvåker forankjørende trafikk og advarer om utilstrekkelig avstand og starter om nødvendig automatisk nødbremsing. I forbindelse med automatgirkassen er det til og med mulig å bremse til stillstand . Påkjørsler kan dermed unngås og konsekvensene av ulykker kan reduseres betydelig.

Høy sikkerhet gjennom kontinuerlig overvåking

1

Nødbremseassistenten (EBA) kombinerer informasjonen fra en radarsensor foran på kjøretøyet og et kamera i frontruten og overvåker fortløpende trafikkbildet foran kjøretøyet Avstander, posisjoner og hastigheter på forankjørende kjøretøyer registreres. I tilfelle en forestående kollisjon, blir føreren først advart av et optisk og akustisk signal.

2

Hvis sjåføren ikke reagerer på advarselen, blir han informert om en forestående kollisjon med en enkelt kort bremserykk. Hvis føreren deretter bremser, er full bremsekraft umiddelbart tilgjengelig. Hvis bremsingen ikke er sterk nok, øker nødbremseassistenten bremsetrykket slik at kjøretøyet kan stoppe før hindringen.

3

I situasjoner der en kollisjon er uunngåelig, støttes sjåføren i tillegg med automatisk full bremsing - i kombinasjon med en automatgirkasse også til stillstand. På denne måten reduserer nødbremseassistenten kollisjonshastigheten og kan redusere konsekvensene av en kollisjon.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: