MAN Norge

Aktivt Lane Guard-system

MAN Lane Guard-system styrer aktivt og holder kjøretøyet i kjørefeltet.

Rask oversikt

  • Sikker overholdelse av kjørefeltet
    Varsler sjåføren visuelt og akustisk hvis føreren utilsiktet forlater kjørefeltet.
  • Aktiv motstyring
    Lane Guard-systemet leder om nødvendig transporteren tilbake til kjørefeltet.

MAN holder deg på sporet

Mange ting kan føre til ulykker: Mikrosøvn, uoppmerksomhet, tretthet. Hvis tankene allerede er på jobben eller hjemme blir faren større for at man kommer over i feil kjørefelt ved et uhell. Det aktive Lane Guard-systemet hjelper å holde kjøretøyet i kjørefeltet. Ved å tenke selv – og aktivt styre med. Systemet kan dermed øke aktiv sikkerhet på monotone motorvei- og landeveisstrekninger samt ved nattkjøring, og slik forebygge ulykker.

Sikker overholdelse av kjørefeltet

1
Varsler sjåføren

Et multifunksjonskamera bak frontruten registrerer kontinuerlig venstre og høyre kjørefeltmarkering. Hvis kjøretøyet berører kjørefeltmarkeringene med en hastighet på 60 km/t eller mer eller forlater kjørefeltet uten at blinklyset er aktivert, kommer et visuelt og akustisk signal.

2
Korrigerende styring

Hvis kjøretøyet truer med å forlate det angitte kjørefeltet uten at blinklyset er aktivert, korrigerer systemet det og styrer kjøretøyet automatisk tilbake i kjørefeltet.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: