MAN Norge

Assistent for manøvrering av tilhenger

Assistenten for manøvrering av tilhenger forenkler manøvrering, parkering og rygging med tilhenger

Med ett blikk

  • Hjelp ved rygging
    Systemet forenkler manøvrering ved rygging med tilhenger.
  • Aktiv hjelpestyring
    Kjøretøyet overtar de gitte styrekommandoer.
  • Nøyaktig manøvrering
    Nøyaktig tilbakestilling blir enklere for sjåføren.

MAN gjør deg til en manøvreringsmester

Den klokeste skyver: Tilhengerassistenten gjør det enklere å manøvrere og rygge med tilhenger. MAN TGE følger automatisk en knekkvinkel som føreren har stilt inn. Føreren må kun akselerere og bremse, selve kjøretøyet tar over styringen. I tillegg gjør systemet det enkelt å tilbakestille den nøyaktige posisjonen rett frem.

Å gjøre det enkelt å manøvrere med tilhenger

1

For å manøvrere en tilhenger bakover, legger føreren inn revers. Systemet aktiveres ved å trykke på en knapp. Ved hjelp av bryteren for justering av speilet, som fungerer som styrespak, kan føreren stille inn ønsket kjøreretning for tilhengeren.

2

Kjøretøyet overtar de gitte styrekommandoer – føreren trenger bare å betjene gasspedalen og bremsen.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: