MAN Slovensko

Elektrifikácia vozového parku s poradenstvom 360° eMobility od MAN Transport Solutions

Transport Solutions

V skratke

 • Podpora pri nástupe do elektromobility
  S rozsiahlym poradenstvom 360° eMobility overíme, či je možné vaše trasy pokryť elektrickými vozidlami a či sa tieto dajú hospodárne prevádzkovať. Tak vám pomôžeme zaistiť dosiahnutie cieľa na zníženie CO 2.
 • Poradenstvo pre 250 zákazníkov vďaka celoeurópskej sieti špecialistov na elektromobilitu
  Našej expertíze od cca 100 špecialistov na eMobility dôverujú naši zákazníci po celej Európe, ktorých podporujeme napríklad s energetickými koncepciami v závislosti od sezóny, 3-zmennými logistickými koncepciami alebo rozsiahlymi koncepciami pre elektrifikáciu vozového parku.
 • Infraštruktúra nabíjania a zásobovanie energiou
  Naplánujeme s vami úpravu infraštruktúry nabíjania a vyvinieme pre vašu prevádzku optimálnu stratégiu zásobovania energiou.

Naša podpora pre váš prestup

Elektrické úžitkové vozidlá MAN

Prestup na elektromobilitu so sebou prináša niekoľko výziev. Pretože pre efektívne a perspektívne plánovanie sa musia zohľadniť nové faktory – od vplyvu topografie, miestnej klímy a vedľajších spotrebičov na dojazd až po možné časy nabíjania a potrebu infraštruktúry nabíjania. My v MAN Transport Solutions tieto faktory poznáme a špecializovali sme sa na to, aby sme spoločne s vami vyvinuli riešenie vhodné pre vás. Dajte si od nás poradiť, aby bol váš nástup do elektromobility čo najjednoduchší, plánovateľný a čo najúspešnejší.

Stiahnuť brožúru Štartovací balík eMobility

Otázky k prestupu? Odpovede nájdete v našich FAQ

Váš elektrický vozový park: Úspešný štart v 4 krokoch

Úspešná transformácia na elektromobilitu si vyžaduje starostlivé plánovanie a realizáciu. Našich približne 100 špecialistov od MAN Transport Solutions vás bude sprevádzať na ceste k udržateľnému elektrickému vozovému parku – od prvého poradenstva až po kompletnú zmenu vozového parku. Podstatou je poradenstvo MAN 360° eMobility. Je perfektne zosúladené s ďalšími známymi službami MAN, ako je poradenstvo k riešeniam financovania. V nasledujúcich 4 krokoch vás pripravíme na nástup do elektromobility.

1
Analýza potreby na základe 360° eMobility-Consulting

Prvá analýza na mieru týkajúca sa elektrifikácie vášho vozového parku na základe modelových trás a okrajových podmienok.

2
Úplne posúdenie vášho vozového parku

Podrobná analýza celej siete a vývoj stratégie hodnotenia eMobility.

3
Plánovanie nabíjacej infraštruktúry

Vývoj nabíjacieho riešenia pre váš elektrický vozový park v úzkej spolupráci s našimi partnermi.

4
Optimalizácia na základe údajov

Optimalizácia nákladov vďaka priebežnému prispôsobovaniu s ohľadom na všetky relevantné zmeny vašej dopravnej siete.

Poradenstvo 360° e Mobility, rozsiahla expertíza, inteligentné riešenia

Od analýzy dojazdu cez koncepciu vašej nabíjacej infraštruktúry až po odborný tréning: Spoločne navigujeme váš vozový park do elektromobility.

/
Výpočet dojazdu a spotreby

Výpočet dojazdu a spotreby

 • Analýza aktuálne prejdených trás
 • Zaznamenanie najdôležitejších faktorov na ovplyvnenie dojazdov (napr. náklad, topografia, vedľajšie spotrebiče, poveternostné podmienky)
 • Simulácia možných dojazdov pre rôzne scenáre

/
Analýza siete a plánovanie trás

Analýza siete/plánovanie trás

 • Simulácia vášho plánovania trás s elektrickými vozidlami a prípadné prispôsobenie obehu vozidiel
 • Zostavenie zmiešaného vozového parku z klasických a elektrických vozidiel, ktorý bude optimálny pre váš podnik
 • Analýza možnej úspory CO 2 vďaka zmene
 • Analýza hospodárnosti

/
Koncepcia nabíjacej infraštruktúry

Koncepcia nabíjacej infraštruktúry

 • Simulácia rôznych časových plánov nabíjania pre váš vozový park:
  - odvodenie potreby na nabíjaciu infraštruktúru
  - vývoj stratégie nabíjania na mieru
 • Koncepcie organizácie nabíjacej infraštruktúry v depe
 • Scenáre organizácie verejného nabíjania

/
Koncepcia nabíjania a energie

Koncepcia nabíjania a energie

 • Odvodenie očakávaných spotrieb energie z plánovania trás
 • Vytvorenie a kontrola konceptom na bezpečné zásobovanie energiou, napr. vyhýbanie sa nabíjacím špičkám
 • Zostavenie energetickej koncepcie s ohľadom na potenciálny optimalizácie pri odbere prúdu a prevádzkové požiadavky ako predlohy pre vášho dodávateľa elektriny

/
Zmena vozového parku

Zmena vozového parku

 • Vývoj dlhodobého plánu na kompletnú zmenu vozového parku na elektrické vozidlá
 • Odvodenie potreby prúdu a vývoja na nabíjaciu infraštruktúru na včasné plánovanie väčších stavebných opatrení a vyžiadanie rozšírených elektrických prípojok u prevádzkovateľa siete
 • Zostavenie výpočtu hospodárnosti a investičného plánovania na koordináciu s dlhodobými podpornými programami

/
Služby a tréning

Služby a tréning

 • Poradenstvo na prispôsobenie výbavy a procesov v servise
 • Koncepty pre bezpečnostné tréningy a školenia pre bezpečnú manipuláciu s vysokonapäťovými systémami
 • Podpora pri definovaní tréningov techniky a jazdy pre vašich zamestnancov

/
Výpočet dojazdu a spotreby

Výpočet dojazdu a spotreby

 • Analýza aktuálne prejdených trás
 • Zaznamenanie najdôležitejších faktorov na ovplyvnenie dojazdov (napr. náklad, topografia, vedľajšie spotrebiče, poveternostné podmienky)
 • Simulácia možných dojazdov pre rôzne scenáre

/
Analýza siete a plánovanie trás

Analýza siete/plánovanie trás

 • Simulácia vášho plánovania trás s elektrickými vozidlami a prípadné prispôsobenie obehu vozidiel
 • Zostavenie zmiešaného vozového parku z klasických a elektrických vozidiel, ktorý bude optimálny pre váš podnik
 • Analýza možnej úspory CO 2 vďaka zmene
 • Analýza hospodárnosti

/
Koncepcia nabíjacej infraštruktúry

Koncepcia nabíjacej infraštruktúry

 • Simulácia rôznych časových plánov nabíjania pre váš vozový park:
  - odvodenie potreby na nabíjaciu infraštruktúru
  - vývoj stratégie nabíjania na mieru
 • Koncepcie organizácie nabíjacej infraštruktúry v depe
 • Scenáre organizácie verejného nabíjania

/
Koncepcia nabíjania a energie

Koncepcia nabíjania a energie

 • Odvodenie očakávaných spotrieb energie z plánovania trás
 • Vytvorenie a kontrola konceptom na bezpečné zásobovanie energiou, napr. vyhýbanie sa nabíjacím špičkám
 • Zostavenie energetickej koncepcie s ohľadom na potenciálny optimalizácie pri odbere prúdu a prevádzkové požiadavky ako predlohy pre vášho dodávateľa elektriny

/
Zmena vozového parku

Zmena vozového parku

 • Vývoj dlhodobého plánu na kompletnú zmenu vozového parku na elektrické vozidlá
 • Odvodenie potreby prúdu a vývoja na nabíjaciu infraštruktúru na včasné plánovanie väčších stavebných opatrení a vyžiadanie rozšírených elektrických prípojok u prevádzkovateľa siete
 • Zostavenie výpočtu hospodárnosti a investičného plánovania na koordináciu s dlhodobými podpornými programami

/
Služby a tréning

Služby a tréning

 • Poradenstvo na prispôsobenie výbavy a procesov v servise
 • Koncepty pre bezpečnostné tréningy a školenia pre bezpečnú manipuláciu s vysokonapäťovými systémami
 • Podpora pri definovaní tréningov techniky a jazdy pre vašich zamestnancov

Váš úspešný prestup na alternatívne pohony

FAQ: časté otázky týkajúce sa elektrifikácie vozového parku

Od nákladov a prepravných možností až po nabíjaciu infraštruktúru a energetické koncepcie – tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky.

MAN vám ponúka širokú paletu elektrických vozidiel, ako elektrické nákladné vozidlá, elektrické autobusy, elektrické dodávky, ktoré boli vyvinuté špeciálne na rôzne požiadavky – či už na pohodlnú prepravu osôb alebo na efektívnu prepravu tovarov.

Vyššie obstarávacie náklady elektrického nákladného vozidla sa vyrovnávajú výhodnejšími cenami energií v porovnaní s naftou. Do úvahy sa musia vziať aj úspory na mýte, zdanení CO 2, servisných nákladoch a možné splátky prostredníctvom nových poplatkov za energiu, ako je napríklad kvóta na zníženie skleníkových plynov (kvóta skleníkových plynov). V závislosti od okolností je možné dosiahnuť paritu TCO približne po 4 rokoch. Radi vám vypočítame vaše TCO (TCO kalkulačka) a tiež požadovanú sadzbu prepravného s MAN eTruck.

Áno, pretože pri kúpe elektrického nákladného vozidla je potrebné plánovanie využitia vozidla a príslušnej nabíjacej infraštruktúry 1 – 2 roky vopred, aby bola zabezpečená efektívna využiteľnosť a čo najnižšie investičné náklady. Ak sú vaše požiadavky zložitejšie, koncepcia poradenstva 360° od MAN Transport Solutions doplní základné poradenstvo.

To závisí od vašich potrieb. S vlastnou nabíjacou infraštruktúrou máte možnosť prispôsobiť časy a kapacity nabíjania potrebám svojho vozového parku a ste nezávislý od verejných nabíjacích staníc. Z dlhodobého hľadiska môžete znížiť náklady, pretože nabíjanie na vlastnej nabíjacej stanici – aj v kombinácii s fotovoltikou – je vďaka nižším cenám energie často lacnejšie ako na verejných nabíjacích staniciach.

V dispozícii v celej Európe
Zákazník si dohaduje termín konzultácie

Vaša individuálna komplexná koncepcia mobility

Naše MAN Transport Solutions už dokázali presvedčiť viac ako 250 zákazníkov – po celej Európe! Využite aj vy možnosť individuálneho poradenstva pre váš úspešný prestup na klimaticky šetrnú elektromobilitu.
Dohodnúť konzultáciu