MAN Česká republika

Asistenční systém nouzového brzdění MAN (EBA Plus)

Animace k asistenčnímu systému nouzového brzdění MAN (EBA Plus)

Přehledně

  • Zásah v případě nebezpečí
    Varuje řidiče před možnou srážkou a v případě nebezpečí zahájí nouzové brzdění.
  • Přehled o slabších
    Pomáhá předcházet nehodám se zvlášť ohroženými účastníky silničního provozu, kteří se pohybují v jízdním prostoru.
  • Aktivuje výstražná světla
    Varuje řidiče jedoucí za vozidlem v případě nouzového brzdění aktivací nouzových brzdových světel.

Větší bezpečnost pro slabší

V případě nebezpečí automatický zásah brzd až do úplného zabrzdění – dosud se tím mohlo výrazně snížit riziko srážky s jinými vozidly. Co se však stane, když do jízdní dráhy náhle vstoupí chodci nebo vjedou cyklisté? Zdokonalený asistenční systém nouzového brzdění EBA (Emergency Brake Assist) Plus nyní varuje a reaguje také na zvlášť ohrožené, slabší účastníky silničního provozu.

1
Radarový senzor a kamera ve vzájemné souhře

Asistenční systém nouzového brzdění EBA Plus kombinuje informace z radarového senzoru v přední části vozidla a z kamery na předním okně. Toto vzájemné propojení senzorů umožňuje systému ještě rychleji a bezpečněji rozpoznat nebezpečné situace a v případě nouze zahájit s dostatečným předstihem nouzové brzdění. Kamera a radarový senzor monitorují nepřetržitě dopravní prostor před vozidlem: zaznamenávají vzdálenosti, polohu a rychlost jak od vozidel jedoucích vpředu, tak od objektů, které křižují jízdní prostor.

2
Optické a akustické varování

Pokud hrozí srážka, je řidič od rychlosti jízdy 10 km/h varován nejprve optickým a akustickým signálem.

3
Zahájení nouzového brzdění

Pokud řidič nereaguje, asistenční systém nouzového brzdění EBA Plus automaticky zahájí nouzové brzdění. Lze tak zabránit nárazům zezadu a srážkám se slabšími účastníky silničního provozu. Při nouzovém brzdění se kromě brzdových světel aktivuje i signál nouzového brzdění (ESS). Výstražná světla vyšší frekvencí blikání signalizují ostatním účastníkům silničního provozu nouzovou situaci, čímž se snižuje riziko nárazu zezadu.

Více informací? Tady víme, jak na to!

Máte nějaké otázky?

Nakonfigurujte si požadované vozidlo

Poradenství? Ideálně osobně: