MAN Česká republika

Metodika měření emisí WLTP

Dosavadní metodika NEDC (nový evropský jízdní cyklus) je nahrazen metodikou WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Přednosti této metodiky měření spočívají v lepší srovnatelnosti, která vyplývá z jednotných jízdních profilů a měřicích postupů. Kromě toho je testovací postup WLTP zaměřen výrazněji na realistický obraz hodnot spotřeby a emisí.


Připravili jsme pro vás souhrn nejdůležitějších informací:


MAN TGE WLTP – hmotnost a schválení

1. Kterých vozidel MAN TGE se WLTP týká?

Nová metodika se týká pouze vozidel s referenční hmotností pod 2 610 kg, která jsou homologována podle postupu pro lehká vozidla. Při tomto postupu se na zkušební stolici testuje celé vozidlo.

Těžších vozidel se tato úprava zatím netýká. Jsou homologována postupem pro těžká vozidla, při němž se na zkušební lavici testuje pouze motor.

2. Od kdy se vozidel MAN TGE týká metodika měření WLTP?

Všechna nová osobní vozidla musí být od 1. září 2018 schválena podle metodiky WLTP. U typů MAN TGE se to týká nejprve varianty kombi, neboť patří do kategorie schválených osobních automobilů (M1). Od 1. září 2019 musí být všechna vozidla MAN TGE schválena podle metodiky WLTP.

Všechny varianty MAN TGE modelového roku 2020 budou homologovány podle metodiky WLTP a mohou tak být schváleny také po 1. září 2019.

Vozidel schválených před 1. zářím 2019 se postup WLTP netýká.

MAN TGE WLTP pro nástavby a adaptace

3. Do jaké míry se metodika WLTP týká nástaveb a adaptací?

Řešení nástaveb a adaptací z výroby (princip jediné faktury)

U nástaveb a adaptací z výroby (princip jediné faktury) se povinnost testování podle WLTP týká vozidel modelového roku 2020. Váš partner MAN vám ochotně poskytne informace o nové hodnotě CO2 pro nástavbu vašeho vozidla.

Princip dvou faktur

Pro nástavby, které byly na podvozek namontovány po expedici z výroby, avšak před první registrací vozidla, vypočítá buď příslušný prodejce MAN, nebo výrobce nástaveb hodnoty CO2 pomocí kalkulačního nástroje poskytnutého společností MAN.

Před 1. zářím 2019 mohou být vozidla s nástavbami a adaptacemi, která byla homologována podle metodiky NEDC, nadále bez problémů schvalována a nové testování se jich netýká. Po 1. září 2019 mohou být vozidla, která byla homologována podle metodiky NEDC, schválena již jen v rámci povolení výjimky.