MAN Česká republika

Signalizátor rychlosti s kamerou: Rozpoznávání dopravních značek MAN

Animace k rozpoznávání dopravních značek MAN

Přehledně

  • Včasné varování při překročení rychlosti
    Rozpoznává překročení rychlosti a varuje řidiče.
  • Přínos z hlediska bezpečnosti
    Pomáhá zvyšovat bezpečnost a předcházet nehodám.

Včasné připomenutí platných pravidel

Aby si řidič zachoval přehled ve změti dopravních značek: Systém rozpoznávání dopravních značek rozpoznává značky na trase před vozidlem pomocí nové videokamery na předním okně a na displeji kombinovaného přístroje spolehlivě zobrazuje aktuálně platné údaje. Pokud je například překročena maximální povolená rychlost, systém řidiče upozorní na aktuální pravidla optickým a také akustickým signálem. Toleranci výstražného signálu lze individuálně nastavit v menu vozidla – v rozsahu překročení rychlosti od 0 do 3 km/h.

U vozidel s navigačním systémem může systém zobrazovat i předpisy platné pro danou zemi a vozidlo, jako jsou zákazy předjíždění a vjezdu nebo hmotnostní omezení. Tímto způsobem nejen ulehčuje práci řidiči, ale také pomáhá zvyšovat bezpečnost a pomáhá předcházet nehodám.

1
Varování na displeji

Maximální povolená rychlost a další omezení se řidiči zobrazují na displeji kombinovaného přístroje. V případě překročení rychlosti a nedodržení stanovených omezení blikají příslušné kontrolky.

2
Akustický signál

V případě překročení rychlosti a porušení stanovených omezení doprovodně jednou zazní akustický signál z reproduktorů v místě řidiče.

Více informací? Tady víme, jak na to!

Máte nějaké otázky?

Nakonfigurujte si požadované vozidlo

Poradenství? Ideálně osobně: