MAN Česká republika

Varování při odbočování MAN

Varování při odbočování MAN pomáhá řidiči rozpoznat cyklisty

Přehledně

  • Zajištění strany spolujezdce
    Radarové senzory monitorují mrtvé úhly a špatně viditelná místa.
  • Třístupňová výstražná kaskáda
    Optické signály varují v závislosti na tom, jak naléhavě musí řidič zasáhnout.
  • Prevence nebezpečných situací
    Řidič může včas reagovat na hrozící kolize – například s chodci nebo cyklisty.

Vidí mnohem více než dvě oči

I přes nejvyšší míru pozornosti někdy pouhé dvě oči nestačí k udržení plného přehledu v hustém městském provozu – zejména v kritických situacích, jako je odbočování. V takových případech nabízí systém varování při odbočování MAN řidiči aktivní podporu při rozpoznávání slabších účastníků silničního provozu, jako jsou chodci nebo cyklisté. Radarové senzory integrované do pravé boční stěny neomylně detekují objekty v okruhu téměř 180° na straně spolujezdce, které jsou obtížně viditelné. Pokud hrozí nebezpečí kolize, systém spolehlivě varuje řidiče v třístupňové kaskádě, jakmile rychlost klesne pod 30 km/h.

1
Stupeň 1

Pokud se ve výstražné zóně nachází pohybující se objekt, rozsvícený LED modul na A-sloupku upozorní řidiče na situaci, např. pokud se k mrtvému úhlu blíží slabší účastníci silničního provozu.

2
Stupeň 2

Pokud odhadovaný pohyb dává tušit, že může dojít ke kolizi, aktivují se na A-sloupku další stupně výstrahy v závislosti na naléhavosti. Stupeň 2: Svítí všechny tři LED moduly.

3
Stupeň 3

Pokud je k zabránění kolize nutný okamžitý zásah řidiče, aktivuje se stupeň 3: Všechny tři kontrolky LED blikají a doprovází je zvukový signál.