MAN Česká republika

Signalizátor ­ rychlosti s ­ kamerou: Rozpoznávání ­ dopravních ­ značek MAN

Rozpoznávání dopravních značek MAN

Přehledně

  • Včasné varování při překročení rychlosti
    Rozpoznává překročení rychlosti a varuje řidiče.
  • Přínos z hlediska bezpečnosti
    Pomáhá předcházet nehodám a může zabránit zbytečným nákladům.

Včasné upozornění na bezpečnost

Aby si řidič zachoval přehled ve změti dopravních značek: Systém rozpoznávání dopravních značek rozpoznává značky na trase před autobusem pomocí kamery na předním okně a na 12palcovém digitálním displeji spolehlivě zobrazuje aktuálně platné údaje. Pokud je například překročena maximální povolená rychlost, systém řidiče upozorní na aktuální pravidla optickým a také akustickým signálem. Toleranci výstražného signálu lze individuálně nastavit v menu vozidla – v rozsahu překročení rychlosti od 0 do 3 km/h.

U zájezdových autobusů s navigačním systémem může systém dokonce zobrazovat předpisy, např. zákazy vjezdu, výšková a váhová omezení nebo konkrétní nebezpečí – např. způsobená dopravními zácpami. Tím nejen usnadňuje práci řidiči, ale může také pomoci předcházet nehodám.

1
Varování na displeji

Maximální povolená rychlost, zákazy předjíždění a další omezení se řidiči zobrazují na displeji kombinovaného přístroje. V případě překročení rychlosti, porušení zákazu předjíždění nebo jiných předpisů blikají příslušné kontrolky.

2
Akustický signál

K tomu se přidává akustický signál při překročení rychlosti a porušení zákazů předjíždění nebo jiných předpisů , který se jednorázově ozve z reproduktorů na místě řidiče.